Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Zamestnanci KO

Katastrálny odbor

Šišovský Jakub, JUDr.

Vedúci Katastrálneho odboru
Telefón 048/281 9660
Fax 048/ 4142735

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Kapustová Mária, Ing.

Vedúci odd. technického, dokumentácie a poskyt. informácií, Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9630

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Gáboriková Daniela, Ing.

Katastrálny odbor, vedúca referátu
Telefón 048/281 9631

Možuchová Mária, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9684

Tomaníková Katarína, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9678

Mišková Zdenka, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9661

Rovenská Zuzana, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9661

Technicko-informačný referát

Hulina, Martin, Ing.

Katastrálny odbor, vedúci referátu, dočasné preloženie
Telefón 048/ 281 96 80

Baranová Jarmila

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9676

Boborová Andrea

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9699

Buzgová Erika

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9687

Cíliková Lenka, Ing

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9678

Hrašková Ľubica

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9676

Klemanič Vladimír

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9676

Lamperová Renáta

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9674

Paňáková Iveta, Bc.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9650

Šemetková Emília

Katastrálny pdbor
Telefón 048/281 9601

Gallo Ján

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9606

Štiglicová Adriana, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9633

Turčanová Ivica, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9632

Výbochová Alžbeta

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9650

Jančeková Ilona, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9700

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Belková Veronika, Mgr.

Vedúca odd.práv a zápisov k nehnuteľnostiam , Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9614

Bibová Andrea, JUDr .

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9673

Cabanová Iveta

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9677

Ďatková Oľga

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9682

Gajdošíková Milada

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9685

Hlavinová Jana

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9685

Husková Jarmila, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9683

Jasíková Zuzana

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9685

Kaliská Zuzana

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9672

Kuňáková Ľudmila

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9677

Pajtášová Judita

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9675

Piarová Anna

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9672

Žiláková Martina, JUDr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9683

Kenická Miroslava, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9688

Majerová Denisa

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9665

Kuňáková Elena, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9665

Číž Tomáš, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9681

Oddelenie registratúry

Kučerová Renáta, Ing.

Vedúci odd. registratúry, Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9641

Baháňová-Mešťanová Andrea

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9679

Hazuchová Marianna

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9621

Jánošíková Katarína

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9679

Paľová Katarína

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9671

Kvaková Monika

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9671

Spišáková Alica

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9662

Klincová Katarína, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9671

Gelienová Martina, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9641