Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Zamestnanci kópia

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Katastrálny odbor

Ing. Milan Mészáros

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 0961 63 3000

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jaroslava Buchová

Zvolen
Telefón 0961 63 3010

Ing. Miroslava Bonkalová

Zvolen
Telefón 0961 63 3011

Ing. Ladislava Priškinová

Zvolen
Telefón 0961 63 3015

Iveta Raniaková

Zvolen
Telefón 0961 63 3013

Božena Šagátová

Zvolen
Telefón 0961 63 5707

Peter Zemko

Zvolen
Telefón 0961 63 5708

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Mária Repášová

Zvolen
Telefón 0961 63 3020

Elena Bartková

Zvolen
Telefón 0961 63 5706

Alena Ďuričková

Zvolen
Telefón 0961 63 3021

Mgr. Milan Grniak

Zvolen
Telefón 0961 63 3022

Darina Hrončiaková

Zvolen
Telefón 0961 63 3023

Danka Kelemenová

Zvolen
Telefón 0961 63 5705

Mgr. Alena Paľúchová

Zvolen
Telefón 0961 63 3024

Magdaléna Šagátová

Zvolen
Telefón 0961 63 3001

Ing. Lenka Uhrínová

Zvolen
Telefón 0961 63 3025

Jana Zemková

Zvolen
Telefón 0961 63 3026

Dáša Vidholdová

Zvolen
Telefón 0961 63 3027

Ing. Magdaléna Jaďuďová

Zvolen
Telefón 0961 63 3012

Ing. Eva Parobková

Zvolen
Telefón 0961 63 3014

Mgr. Simona Borská

Zvolen
Telefón 0961 63 3017