Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Zamestnanci OÚ Nitra

Prednostka: JUDr. Eva Hajdamárová

Telefón 037/ 65 49 201
Fax 037/ 65 15 329

Organizačný odbor

JUDr. Ľudovít Hambálek

Telefón 037/ 65 49 206

Prevencia kriminality

Mgr. Ivana Baková

Telefón 037/ 65 49 268

Ing. Katarína Duchoňová

Telefón 037/ 65 49 237

Marta Pucherová

Telefón 037/ 65 49 311

Ing. Jozef Urban

Telefón 037/ 65 49 204

JUDr. Silvia Bellerová

Telefón 037/65 49 217

Mgr. Jana Vanková

Telefón 037/ 65 49 237

Bc. Nikoleta Makaiová

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 65 49 201

Dajana Hrneková

Telefón 037/65 49 223

Ing. Dušan Senteš

Telefón 037/65 49 223

Bc. Rastislav Píš

Telefón 037/ 65 49 768

Peter Ševce

Telefón 037/ 65 49 758

Ing. Ľubica Kiková

Telefón 037/ 65 49 311

Majetkovoprávny odbor

JUDr. Viera Prokeinová

Telefón 037/ 65 49 233

Mgr. Bc. Kristína Šišmiš Ďúranová

Telefón 037/ 65 49 342

Ing. Anna Valová

Telefón 037/ 65 49 221

Ing. Peter Kopček

Telefón 037/ 65 49 342

Ing. Zuzana Kyslerová

Telefón 037/ 65 49 205

Mgr. Klaudia Šindlerová

Telefón 037/ 65 49 342

Ing. Katarína Kovalčík

Telefón 037/ 65 49 205

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Jana Nemcová

Telefón 037/ 65 49 340

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Ing. Jana Gábrišová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 243
Fax 037/ 65 14 151

Mgr. Drahomíra Rajčániová

neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, záujmové združenia právnických osôb
Telefón 037/ 65 49 310

Ing. Ľubica Verešová

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb
Telefón 037/ 65 49 310

Mgr. Jaroslava Popluhárová

spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Telefón 037/ 65 49 244

Mgr. Valéria Blehová

štátne občianstvo
Telefón 037/ 65 49 303

Ing. Silvia Bačová

štátne občianstvo
Telefón 037/ 65 49 234

Lucia Domaracká

Osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách
Telefón 037/65 49 302

Ing. Lívia Černáková

štátne občianstvo
Telefón 037/ 65 49 303

Ing. Henrieta Miklová

zmena mena a priezviska
Telefón 037/ 65 49 234

Oddelenie priestupkov

Mgr. Miriam Borsuková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 214

Mgr. Ingrid Ďurinová

Telefón 037/ 65 49 257

Mgr. Darina Tóthezerová

Telefón 037/ 65 49 314

Ing. Valentína Gábrišová

Telefón 037/ 65 49 257

Mgr. Lenka Šumichrastová

Telefón 037/ 65 49 251

Ing. Juraj Tóth

Telefón 037/ 65 49 314

Mgr. Martina Gígelová

Telefón 037/ 65 49 251

Ing. Peter Bekéni

Telefón 037/ 65 49 256

Pracovisko Zlaté Moravce

Mgr. Andrea Rozborová

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 037/ 64 26 707

Mgr. Viera Hanzelová

Okresný úrad Nitra, pracovisko Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Telefón 037/ 64 26 707

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Mária Šumichrastová

Telefón 037/ 65 49 284

Oddelenie živnostenskej registrácie

Ing. Silvia Sentešová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Irena Potančoková

Telefón 037/ 65 49 309

Ing. Monika Šabíková

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Ľubomíra Rakovská

Telefón 037/ 65 49 261

Mgr. Zlatica Orelová

Telefón 037/ 65 49 307

Ing. Lucia Bumbalová

Telefón 037/ 65 49 289

Mgr. Alena Plachá

Telefón 037/ 65 49 307

Bc. Mária Benczová

Telefón 037/ 65 49 261

Ing. Jana Černáková

Telefón 037/ 65 49 309

Mgr. Soňa Cintulová

Telefón 037/ 65 49 289

Ing. Ľuboslav Bolfa

Telefón 037/ 65 49 307

Mgr. Lenka Sopúchová

Telefón 037/ 65 49 289

Oddelenie živnostenskej kontroly

Ing. Monika Červenková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 329

Ing. Katarína Gálová Pálková

Telefón 037/ 65 49 296

Ing. Ján Kráľ

Telefón 037/ 65 49 216

Ing. Katarína Pechová

Telefón 037/ 65 49 296

Odbor krízového riadenia

Ing. Rastislav Brázdil

Telefón 037/ 65 49 328

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Ing. Mária Lyžičiarová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 297

Ing. Daniela Garajová

Telefón 037/ 65 49 213

Július Hudec

Telefón 037/ 65 49 322

Bc. Eva Kšiňanová

Telefón 037/ 65 49 321

Bc. Ľudovít Demeter

Telefón 037/ 65 49 313

Mgr. Zuzana Hanáková

Telefón 037/ 65 49 212

Ing. Matej Barantal

Telefón 037/ 65 49 322

Mgr. Blanka Michalčíková

Telefón 037/ 65 49 358

Oddelenie obrany štátu

Mgr. Katarína Vojnová

Telefón 037/ 65 49 490

Ing. Peter Hríbik

Telefón 037/ 65 49 491

Mgr. Erika Pilková

Telefón 037/ 65 49 492

Ing. Jozef Rakovský

Telefón 037/ 65 49 493

Bc.Monika Esseová

Telefón 037/ 65 49 491

Ján Barta

Telefón 037/ 65 49 492

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Peter Magdolen

Vedúci oddelenia
Telefón 037/ 65 49 327

Mgr. Alena Arpášová

Telefón 037/ 65 49 177

Ing. Milan Kĺbik

Telefón 037/ 65 49 176

Odbor školstva

Mgr. Milan Galaba

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 320

Sídlo výkonu práce

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 322

Podateľňa

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Oddelenie odborných a metodických činností

Mgr. Marián Moravčík

Vedúci oddelenia
Telefón 037/ 69 69 324

Ing. Marta Mladá

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 323

Ing. Viera Obertová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 321

PaedDr. Ingrid Hrnčárová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 329

Mgr. Vanda Jóriová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 323

Mgr. Erika Volárová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 321

Mgr. Daniela Kasmanová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 329

Mgr. Adriána Krošláková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 323

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Štefánia Babková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 330

Ing. Katarína Murková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 326

Ing. Mária Svateniková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 328

Mgr. Žaneta Nováková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 325

Ing. Mária Rybárová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 328

Mgr. Lucia Vejčíková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 326

Ing. Anna Deáková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 326

Oddelenie špecializovaných činností

Mgr. Jana Bartová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 333

Bc. Alena Vravková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra

Ing. Alena Kerestešová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 327

Mgr. Gabriela Porubská

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 332

Ing. Marianna Makvová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 331

Bc. Patrícia Rosivalová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 322

Ing. Bc. Miroslav Fitt

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 327

Mgr. Beáta Jókaiová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 331

Odbor výstavby a bytovej politiky

Ing. Erich Borčin

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 310

Sídlo výkonu práce

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 311

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Ing. Jaroslava Ďurišová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 316

Ing. Daniela Kunecová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

Mgr. Martina Kantorová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Alena Havlíková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 311

Ing. Veronika Balková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Ing. Lýdia Martišková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

JUDr. Mgr. Lucia Hrkeľová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

Mgr. Ladislava Antalíková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Mgr. Renáta Durajová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Oddelenie územného plánovania

Ing. arch. Beáta Bučeková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 312

Ing. Dana Ivaničová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 315

Ing. Ján Sekereš

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 315

Oddelenie bytovej politiky

Ing. Dáša Sedláčková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 313

Gréta Mocková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 319

Zlatica Zárubová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 319

Mgr. Peter Kikela

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 314

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Jana Latečková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 281

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Zuzana Sláviková

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 222

Ing. Soňa Ailerová

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 037/ 65 49 287

Ing. Martina Hudecová

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 037/ 65 49 287

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Marianna Hradňanská

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 391

Mgr. Michaela Marko

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 286

Ing. Anna Baňárová

Odpadové hospodárstvo, Priemyselné havárie, Enviro-škody, Enviro-záťaže
Telefón 037/ 65 49 290

Ing. Andrej Píš

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 288

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Miloš Černák

Vedúci oddelenia
Telefón 037/ 65 49 316

Mgr. Erika Dobošová

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 288

Alena Kováčová

KAMO – podateľňa
Telefón 037/ 65 49 753

Ing. Sibyla Lopošová

Ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón 037/ 65 49 292

RNDr. Viktor Sidor

Ochrana prírody a krajiny, Ochrana druhov
Telefón 037/ 65 49 359

RNDr. Marek Straka

Ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón 037/ 65 49 292

Ing. Viera Vargová

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 037/ 65 49 351

Ing. Miriam Molnárová

Odpadové hospodárstvo, Priemyselné havárie
Telefón 037/ 65 49 236

Ing. Romana Myjavcová

Odpadové hospodárstvo
Telefón 037/ 65 49 364

Mgr. Petra Šútorová

Odpadové hospodárstvo
Telefón 037/ 65 49 364

Ing. Klára Michaličková

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 269

Ing. Martin Sollár

Ochrana ovzdušia, Enviro-škody, Enviro-záťaže
Telefón 037/ 65 49 283

Mgr. Veronika Konečná Bodnárová

Ochrana ovzdušia, EIA
Telefón 037/ 65 49 283

Mgr. Andrej Zima

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 269

Ing. Silvia Čuláková

Odpadové hospodárstvo
Telefón 037/ 65 49 236

Ing. Svetlana Kolláriková Zaujcová

Ochrana ovzdušia
Telefón 037/ 65 49 351

Ing. Alena Zaujecová

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 290

Mgr. Marek Béreš

tajomník sociálnej komisie, dotácie na prenesený výkon, archív
Telefón 037/ 65 49 286

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Karol Slávik

Telefón 037/ 65 49 393

Mgr. Mária Jakabová

Telefón 037/ 65 49 352

Alena Švecová

Telefón 037/ 65 49 353

Mgr. Alena Bačiková

Telefón 037/ 65 49 263

Mgr. Angelika Špániková

Telefón 037/ 65 49 371

Ing. Zuzana Mičeková

Telefón 037/ 65 49 352

Ing. Daniela Ičová

Telefón 037/ 65 49 293

Ing. Anton Žikla

Telefón 037/ 65 49 372

Bc. Radka Višňovská

Telefón 037/ 65 49 765

Ing. Róbert Glenda

Telefón 037/ 65 49 353

Katarína Moravčík Bírová

Telefón 037/ 65 49 353

Márk Varga

Telefón 037/ 65 49 361

Zdenka Žiaková

Telefón 037/ 65 49 765

Ing. Viliam Halla

Telefón 037/ 65 49 361

Mgr. Eva Škvareková

Telefón 037/ 65 49 367

Ing. Viera Babulicová

Telefón 037/ 65 49 371

Ing. Karin Bóriková

Telefón 037/ 65 49 367

Ing. Ľuboš Gaži

Telefón 037/ 65 49 336

Ing. Beáta Píšová

Telefón 037/ 65 49 293

Bc. Simona Szóradová

Telefón 037/ 65 49 352

Odbor opravných prostriedkov

Ing. Peter Straňák

Telefón 037/ 65 49 350, 69 25 446

Referát vnútorných vecí

Ing. Ivan Hodál

Referát vnútorných vecí
Telefón 037/ 69 25 445

Mgr. Mária Vaňová

Referát vnútorných vecí
Telefón 037/ 69 25 445

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Michal Dudek, PhD.

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Telefón 037/ 65 49 373

Referát starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Lucia Beránková

Referát starostlivosti o životné prostredie
Telefón 037/65 49 373

Mgr. Bc. Katarína Ličková

Referát starostlivosti o životné prostredie
Telefón 037/65 49 346

Pozemkový referát

Ing. Marcel Michalička

Referát pôdohospodárstva
Telefón 037/ 69 25 442

Ing. Renata Pindešová

Referát pôdohospodárstva
Telefón 037/ 69 25 440

Ing. Angelika Košovanová

Referát pôdohospodárstva
Telefón 037/ 69 25 440

Mgr. Matej Rehák

Referát pôdohospodárstva
Telefón 037/69 25 444

Ing. Andrea Szovicsová

Referát pôdohospodárstva
Telefón 037/69 25 444

JUDr. Petronela Kováčová

Referát pôdohospodárstva
Telefón 037/69 25 442

Referát lesného hospodárstva

Ing. Ján Rosenberg

Referát lesného hospodárstva
Telefón 037/ 69 25 481

Ing. Roman Kmeť

Referát lesného hospodárstva
Telefón 037/ 69 25 481

Referát katastra nehnuteľnosti

JUDr. Lenka Brestenská

Referát katastra nehnuteľnosti
Telefón 037/ 65 49 365, 037/ 28 19 403

JUDr. Adéla Sládeková

Referát katastra nehnuteľnosti
Telefón 037/ 65 49 365, 037/ 28 19 403

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Juraj Horák

Telefón 037/69 25 482

Katastrálny odbor

Sekretariát

Telefón 037/65 49 461, 037/ 65 49 462
Fax 037/65 33 147

Ing. Katarína Šagátová

vedúca odboru
Telefón 037/ 6549 461, 6549 462, 6549 460
Fax 037/65 33 147

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií - vedúca oddelenia

Ing. Jana Dermeková
Telefón 037/6549 388
Fax 037/6533 147

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam - vedúca oddelenia

JUDr. Janka Hornická
Telefón 037/6549 471
Fax 037/6533 147

Oddelenie registratúry - vedúca oddelenia

Ing. Jana Miklová
Telefón 037/6549 255
Fax 037/6533 147

Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností

Telefón 037/6549 464, 037/6549 465