Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2016, Streda
Sekcie MV SR
 

Zamestnanci odboru

Ing. Eva Trembeczká

vedúca odboru
Telefón (055) 281 80 00


oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií


Ing. Marta Petríková

vedúca oddelenia
Telefón (055) 281 80 20


referát opráv chýb a katastrálnych konaní


Ing. Adriana Treščáková

vedúca referátu
Telefón (055) 281 81 40

Andrea Balážová

Telefón (055) 281 81 31

Ing. Eva Bušniaková

Telefón (055) 281 81 17

Ing. Renáta Faixová

Telefón (055) 281 81 25

Ing. Miroslav Chrobačinský

Telefón (055) 281 81 19

Dezider Kán

Telefón (055) 281 81 13

JUDr. Zuzana Kolárčíková

Telefón (055) 281 81 16

Ing. Beáta Matraczová

Telefón (055) 281 81 25

Ing. Matúš Orlovský

Telefón (055) 281 81 20

Ing. Ivana Paluvová

Telefón (055) 281 81 20

Ing. Renáta Pošthová

Telefón (055) 281 81 21

Ing. Monika Rákayová

Telefón (055) 281 81 24

Ing. Silvia Spišáková

Telefón (055) 281 81 27

Ing. Frederika Šenková

Telefón (055) 281 81 43

Ing. Kamila Tóthová

Telefón (055) 281 81 15

Ing. Róbert Tresa

Telefón (055) 281 81 13


technicko - informačný referát


Ing. Adriana Gyuriová

vedúca referátu
Telefón (055) 281 81 41

Gabriela Bérešová

Telefón (055) 281 81 22

Monika Bugorčíková

Telefón (055) 281 81 43

Iveta Domoráková

Telefón (055) 281 81 37

Margita Gizická

Telefón (055) 281 81 30

Eleonóra Kaňuková

Telefón (055) 281 81 23

Darina Kateržábeková

Telefón (055) 281 81 31

Ing. Eva Köröšová

Telefón (055) 281 80 21

Marcela Kováčová

Telefón (055) 281 81 44

Mária Majirská

Telefón (055) 281 81 35

Jolana Maťaščíková

Telefón (055) 281 81 28

Ing. Marta Miková

Telefón (055) 281 81 18

Ing. Eva Ondisová

Telefón (055) 281 81 21

Gabriela Oravcová

Telefón (055) 281 81 14

Dana Pančišinová

Telefón (055) 281 81 43

Ing. Anton Stochla

Telefón (055) 281 81 10

Zdena Žáčeková

Telefón (055) 281 81 26


oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam


JUDr. Anna Besterciová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 281 81 00


referát vkladových konaní


JUDr. Viera Ščurková

vedúca referátu
Telefón (055) 281 81 10

JUDr. Beáta Jurašková

Telefón (055) 281 81 05

JUDr. Marta Karapová

Telefón (055) 281 80 80

Věra Kasperová

Telefón (055) 281 81 38

Mgr. Martin Lučan

Telefón (055) 281 80 22

JUDr. Rudolf Nagy

Telefón (055) 281 81 11

Mgr. Alena Polyacsková

Telefón (055) 281 81 35


referát zápisov práv k nehnuteľnostiam


Mgr. Liliana Pľutová

vedúca referátu
Telefón (055) 281 81 09

Ľubica Borovská

Telefón (055) 281 81 12

Jana Dobranská

Telefón (055) 281 81 32

Mária Dučová

Telefón (055) 281 81 32

Jarmila Jurčiová

Telefón (055) 281 81 04

Jarmila Kánová

Telefón (055) 281 81 33

Eva Kissová

Telefón (055) 281 81 38

Janette Klimentová

Telefón (055) 281 81 39

Viera Martonová

Telefón (055) 281 81 02

Dana Nebehajová

Telefón (055) 281 81 34

Margita Papáčová

Telefón (055) 281 81 03

Štefánia Porochnavcová

Telefón (055) 281 81 08

Mária Radáčiová

Telefón (055) 281 81 01

Beáta Rzuhovská

Telefón (055) 281 81 03

Andrea Soroková

Telefón (055) 281 81 45

Darina Timčáková

Telefón (055) 281 81 39

Alena Zubaľová

Telefón (055) 281 81 06

Ing. Andrea Župčánová

Telefón (055) 281 81 39


oddelenie registratúry


Ing. Mária Podobenová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 281 80 41


Natália Jevčáková

Telefón (055) 281 81 36

Bc. Helena Klučarová

Telefón (055) 281 81 41

Anna Palaščáková

Telefón (055) 281 81 41

Jana Regendová

Telefón (055) 281 80 38

Monika Škodová

Telefón (055) 281 80 32

Eva Tomľanová

Telefón (055) 281 80 01