Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Zamestnanci odboru

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa odboru

KATASTRÁLNY ODBOR


Ing. Gabriela Oravcová

vedúca odboru
Telefón (053) 2818 200


Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií


Ing. Anna Hricková Jusková

vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 210

Emília Miženková

Telefón (053) 2818 215

Ing. Monika Džurňáková

Telefón (053) 2818 218

Zuzana Ujhazyová

Telefón (053) 2818 217


oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam


Ing. Jana Holotňáková

vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 201

Daniela Barlogová

Telefón (053) 2818 214

Iveta Grossová

Telefón (053) 2818 208

Kristína Wolfová

Telefón (053) 2818 216