Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Zamestnanci odboru

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ing. Mgr. Ján Majerník

vedúci odboru
Telefón (053) 3810 917
Fax (053) 4421 394


Mgr. Martina Ondrová

Telefón (053) 3810 741, ((053) 4410 042)
Fax (053) 4421 394

Ing. Peter Filip

Telefón (053) 3810 915
Fax (053) 4421 394

Ing. Zuzana Uhliarová

Telefón (053) 4297 479
Fax (053) 4421 394

Ing. Maroš Šefčík

Telefón (053) 4410 042, (053) 4297 479
Fax (053) 4421 394

Mgr. Ľubica Nemcová

Telefón (053) 3810 916
Fax (053) 4421 394