Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Katastrálny odbor

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 045/2819710, 0905395690

Ing. Zuzana Mojičková - vedúca odboru

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.214, Rozhodovanie o návrhu na vklad
Telefón 045/2819710, 0905395690

Ing. Iveta Siládiová - vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovanie informácií

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.224, Overovanie geometrických plánov
Telefón 045/2819712

Mgr. Adrián Kašiar

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.224, Oprava chýb v katastrálnom operáte
Telefón 045/2819602

Ing. Valér Brigant

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, prízemie/ č.d.6 (KAMO BS), Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností pre geodetov
Telefón 045/2819716

Drahoslava Porubská

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica,prízemie/č.d.5 (KAMO BS), Klientské centrum, Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
Telefón 045/2819715

Mária Neuschlová

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.223, Aktualizácia VKM a VMUO
Telefón 045/2819714

JUDr. Eva Fajbíková - vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.212, Rozhodovanie o návrhu na vklad
Telefón 045/2819713

Ing. Soňa Jaďuďová

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d. 223, Zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
Telefón  045/2819714

Helena Tesáková

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d. 213, Zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
Telefón  045/2819718

Katarína Jašková

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, prízemie/č.d.4 (KAMO BS), Podateľňa
Telefón 045/2819711

Mgr. Katarína Hrnčiarová

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d. 211, Rozhodovanie o návrhu na vklad
Telefón 045/2819719

 

Úradné hodiny:

Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00