Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Eduard Bublinec

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 0961 63 2960
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva

Ing. Eva Nekvasilová

Zvolen
Telefón 0961 63 2962
Fax 0961 63 2969

Ing. Lívia Rusnáková

Zvolen
Telefón 0961 63 2963
Fax 0961 63 2969

Ing. Marta Pernišová

Zvolen
Telefón 0961 63 2964
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Mgr. Ing. Vladimír Šmidriak, PhD.

Zvolen
Telefón 0961 63 2965
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Jana Rapáčová

Zvolen
Telefón 0961 63 2967
Fax 0961 63 2969

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Ing. Mariana Čuková

Zvolen
Telefón 0961 63 2968
Fax 0961 63 2969

úsek prevencie závažných priemyselných havárií, EIA/SEA

Ing. Marcel Homola

Zvolen
Telefón 0961 63 2970
Fax 0961 63 2969