Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Stanislav Drahoň

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 0961 63 2980

 

oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Marian Ďuriš, PhD.

Zvolen, vedúci oddelenia
Telefón 0961 63 2982

Ing. Johana Šebeňová

Zvolen
Telefón 0961 63 2993

Ing. Petronela Augustínová

Zvolen
Telefón 0961 63 2984

Ing. Františka Sušková

Zvolen
Telefón 0961 63 2994

Ing. Romana Hanková

Zvolen
Telefón 0961 63 2989

Ing. Anastázia Sedliačiková

Zvolen
Telefón 0961 63 2991

 

pozemkové oddelenie

Ing. Andrea Melichová

Zvolen, vedúca oddelenia
Telefón 0961 63 2981

Ing. Liviana Selecká

Zvolen
Telefón 0961 63 2988

Ing. Petra Vanková

Zvolen
Telefón 0961 63 2992

Mgr. Ing. Žofia Hrončiaková

Zvolen
Telefón 0961 63 2983

Ing. Jana Jergušová

Zvolen
Telefón 0961 63 2995

Ing. Eva Hudecová

Zvolen
Telefón 0961 63 2986

Ing. Nataša Greňová

Zvolen
Telefón 0961 63 2985

Mgr. Dana Račková

Zvolen
Telefón 0961 63 2987