Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci odboru

Kontakty na zamestnancov odboru

Ing. Oľga Príbelská

odpadové hospodárstvo, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6142

Ing. Marián Bolech

odpadové hospodárstvo, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6142

Mgr. Jana Melová

ochrana ovzdušia, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6106

Ing. Róbert Novosad

ochrana ovzdušia, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6106

Mgr. František Antal

posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA), Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6107

Ing. Miloslav Mastný

ochrana prírody a krajiny, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6107

RNDr. Eva Neviďanská

ochrana vôd, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6105

Mgr. Veronika Sabová

ochrana vôd, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6105

Ing. Mária Franková

ochrana vôd, Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6108