Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Ing. Jana Némethová

vedúca odboru
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Platanova alej 7, 945 01 Komárno

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Bartošová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819428

Ing. Eleonóra Ďurčovičová

odborný radca
Telefón 035/2819422

Ing. Eva Alföldy

odborný radca
Telefón 035/2819425

Ing. Iveta Konkolyi

odborný radca
Telefón 035/2819426

Mária Békésiová

radca
Telefón 035/2819425

Veronika Rajková

radca
Telefón 035/2819422

Zuzana Tokárová

radca
Telefón 035/2819426

Erika Paxnerová

radca
Telefón 035/2819430

Angela Czuczorová

hlavný referent
Telefón 035/2819431

Adriana Janíková

hlavný referent
Telefón 035/2819431

Kristína Zsabková

hlavný referent
Telefón 035/2819441

Ivana Vargová

hlavný referent
Telefón 035/2819437

Viktória Tóthová

hlavný referent
Telefón 035/2819433

Mgr. Tamás Kiss

odborný radca
Telefón 035/2819424

JUDr. Richard Herdics

odborný radca
Telefón 035/2819426

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Edita Szederová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819436

Irma Szabóová

hlavný referent
Telefón 035/2819421

Dagmar Ďurkovská

odborný radca
Telefón 035/2819427

Lýdia Boháková

radca
Telefón 035/2819432

Magdaléna Dibuszová

radca
Telefón 035/2819434

Magdaléna Návrádiová

radca
Telefón 035/2819434

Mária Baloghová

hlavný referent
Telefón 035/2819439

Anikó Baloghová

hlavný referent
Telefón 035/2819435

Katalin Csehovics

hlavný referent
Telefón 035/2819440

Alžbeta Csintalanová

hlavný referent
Telefón 035/2819440

Denisa Kovács

hlavný referent
Telefón 035/2819438

Soňa Molnárová

hlavný referent
Telefón 035/2819429

Ildikó Nagy

hlavný referent
Telefón 035/2819439

Mgr. Iveta Száková

odborný radca
Telefón 035/2819435

Sylvia Némethová

hlavný referent
Telefón 035/2819429

Mgr. Klaudia Perseiová

hlavný referent
Telefón 035/2819438

Ildikó Urbanová

hlavný referent
Telefón 035/2819438

Ing. Helena Lörinczová

odborný radca
Telefón 035/2819436

Soňa Poništová

hlavný referent
Telefón 035/2819433