Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru živnostenského podnikania

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  KEP

Odbor živnostenského podnikania

Pracovník

 Funkcia

Telefón

Fax

E-mail

 Kancelária

Mgr. Andrea Končírová

 referentka

033/7353 344

033/7353 303

E-mail

711

Ing. Mária Lipková

 referentka

033/7353 346

033/7353 303

E-mail

711

Bc. Anna Murínová

 referentka

033/7353 344

033/7353 303

E-mail

711

Mgr. Danka Pěnkavová

 referentka

033/7353 345

033/7353 303

email

711

Ing. Ján Zaťko

 vedúci odboru

033/7353 341

033/7353 303

E-mail

708