Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2019, nedeľa
 

Zamestnanci OKR

Odbor krízového riadenia

Plandorová Anna, Mgr.

Vedúca odboru krízového riadenia
Telefón 048/43 06 341, 048/413 65 50, 0903 605 647

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Bubelka Ján, Bc.

Odborný radca, Oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 441

Dobišová Miroslava, Ing.

Odborný radca, Oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/4306 458, 0903 605 646

Galková Miriam, Mgr.

Odborný radca, Oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/4306 454, 4133 142

Melikant Vladimír, Ing.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 456, 4131 105

Vereš Pšanecká Anetta, Ing.

Radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/4306 346, 4148 493

Plieštik Maroš, Mgr.

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 453, 4231 156

Slušniaková Marta, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 241, 4230 628

Šebest Ján, Ing.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 454, 4133 142

Bieliková Jana, Bc.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 243, 4231 155

Koordinačné stredisko IZS

Tiesňová linka 112

Koordinačné stredisko IZS
Telefón 048/4306 444, 048/ 4133 404, 0918 786 025

Tuhársky Juraj, Mgr.

Vedúci oddelenia Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 388, 0903 553 116

Kanková Zuzana, Mgr.

radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 353

Kubaliak Ján, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 343, 4133 258

Kremapská Slávka, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Mesiarik Miroslav, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Mizera Ivo, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 444, 4133 404

Vajs Jozef, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Gajdoš Peter, Ing.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Kostolná Zuzana, Mgr.

Radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 444, 4133 404

Paučík Milan, Bc.

Radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Janka Repjaková, Bc.

Radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 444, 4133 404

Krempaský Marek

Radca, Koordinačné stredisko IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Kubizňa Pavol, Ing.

Radca, Koordinačné stredisko IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Tomáš Horárik, Mgr.

Hlavný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 340, 4133 404

Kupcová Gabriela, Ing.

samostatný radca , Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404