Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Zamestnanci OMP

Odbor majetkovoprávny

Orbanová Iveta, Mgr.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 303

Hradecká Božena, Ing.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 304

Dubovská Iveta, Mgr.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 312

Prišin Ján, Ing.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny, pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, kanc. č. 423, Lučenec
Telefón 096165 2998
Fax 096165 2999

Balga Ján, Mgr.

Samostatný radca, Odbor majetkovoprávny, pracovisko Veľký Krtíš, ul. I. Madácha č.2
Telefón 047/4831 257, 048/4306 315

Zuzana Merešová, Mgr.

Hlavný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 305

Sýčová, Janka, JUDr.

Štátny radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 311

Rusková Michaela, JUDr.

Štátny radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 306