Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. júl 2020, piatok
 

Zamestnanci OŠ

Odbor školstva

ODBOR ŠKOLSTVA

ODBOR ŠKOLSTVA (OŠ)

Búryová Oľga, Mgr.

Vedúca odboru školstva
Telefón 048/4306 600, 0907/840 477Oddelenie odborných a metodických činností

Kolárska Mária, Ing.

Ved. oddelenia odb. a metodických činností
Telefón 048/4306 610, 0907/720 835

Kuka Pavol Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 613, +421 918 765 391

Očenášová Ľudmila Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 616

Pašková Lucia Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 615

Poturnayová Daniela, Ing.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 612

Líška Adrián, Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 614

Bálintová Helena, PaedDr., PhD.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 611


Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Lokša Pavol, Ing.

vedúci oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 620, 0917 192715

Biman Tomáš, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306625

Cibuľová Ingrid, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 626

Ľuptáková Janka, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 623

Michaliková Magdaléna, Ing.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 627

Mušková Ida

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 628

Peknušiaková Denisa, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 621

Skřivánková Marta, Ing.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 624, +421 908 385 671

Šebeňová Lucia, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 631

Urbančoková Eva, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 622


Oddelenie špecializovaných činností

Lichá Zuzana, Ing

vedúca oddelenia špecializovaných činností
Telefón 048/4306 630, 0907 840438

Kalánková Nadežda, Ing.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 632, 0907 720 834

Kamiačová Irena

Podateľňa odboru, registratúra - Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 602

Lichá Eva, Mgr.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 637

Paračková Iveta, JUDr.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 635, 0907/722 952

Stanová Viera

Sekretariát - Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 601

Šebjanová Alena, Ing.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 634

Zajková Gabriela, PhDr.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 633

Zverbíková Eva, Ing.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 638