Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci OSŽP

RNDr. Hana Dorčáková

vedúca odboru, č.kanc. 407, Štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 0961 67 2960, 0905 395 672

Ing. Milan Herczeg

č.kanc. 408, Štátna vodná správa
Telefón 0961 67 2962

Ing. Jarmila Kmecová

č.kanc. 409, Štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 0961 67 2964

Ing. Eva Polešovská

č.kanc. 409, Štátna správa v odpadovom hospodárstve
Telefón 0961 67 2963, 0917 192 712

Mgr. Ema Máziková

č.kanc. 408, Štátna vodná správa
Telefón 0961 67 2961