Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Zamestnanci OSZP

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ratica Jozef, Ing.

Vedúci odboru
Telefón 048/4306 250

Slezáková Renáta, Ing.

sekretariát
Telefón 048/4306 251
Fax 048/4306 259

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja

Žabka Marián, Mgr.

Veduci oddelenia
Telefón 048/4306 431

Rafaelisová Jaroslava, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 417

Pazič Pavol, JUDr.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 264

Halás Fedor, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 418

Murínová Marcela, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 417

Brozmanová Martina, Mgr.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 418

Číž Martin, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 264

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja

Koňár Vladimír, Ing.

veduci oddelenia
Telefón 048/4306 252

Parničanová Sláva, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 308

Kurty Miroslav, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 307

Kološta Peter, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 307

Oddelenie ochrana prírody a vybraných zložiek ŽP

Adameková Zuzana, Ing.,PhD.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 361

Lukáš Vlček, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 364

Cesnak Miroslav, Mgr.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7, Okresný úrad - nám. Ľ. Štúra 1
Telefón 048/4306 363, 096160 5723

Halajová Daniela, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 370

Labdúch Branislav, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 372

Englerová Daniela, RNDr.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7, Okresný úrad - nám. Ľ. Štúra 1
Telefón 048/4306 370, 096160 5722

Katreniak Pavol, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7, Okresný úrad - nám. Ľ. Štúra 1
Telefón 048/4306 365, 096160 5722

Murínová Simona, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 364

Krupová Katarína, PhD.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 371

Zmoray Ivan, Mgr.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 365

Peťko Tomáš, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 371