Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Pracovník  Funkcia Telefón Fax E-mail  Kancelária
RNDr. Anna Duračková  referentka štátnej vodnej správy 033/7330 560 033/7353 303 627
Ing. Eva Kováčová  referentka ochrany prírody a krajiny
 EIA - SEA
033/7330 560

033/7353 303

627
Mgr. Gabriela Marková  referentka štátnej vodnej správy 033/7330 560

033/7353 303

627
Ing. Eva Peterková  referentka odpadového hospodárstva 033/7330 561

033/7353 303

621
Ing. Jana Púčiková

 referentka ochrany ovzdušia

033/7330 561

033/7353 303

621
Ing. Peter Sedlák  vedúci odboru 033/7330 559
0915 760 284
033/7353 303 625