Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Zamestnanci PLO

Ing. Ondrej Poprocký

vedúci odboru, č.kanc. 215
Telefón 047/4316836

 

Pracovisko Rimavská Sobota, Hostinského 4:

Ing. Jana Albertová

č.kanc. 206
Telefón 047/4316827

Ing. Mária Antalová

č.kanc. 208
Telefón 047/4316871

Ing. Adriana Beňová

č.kanc. 206
Telefón 047/4316833

Mgr. Tomáš Fiľo

č.kanc. 208
Telefón 047/4316872

Ing. Péter Feledy

č.kanc. 207
Telefón 047/4316830

Ing. Pavel Lalik

č.kanc. 214
Telefón 047/4316829

Ing. Vladimír Murárik

č.kanc. 207
Telefón 047/4316834

Ing. Zuzana Očovayová

č.kanc. 214
Telefón 047/4316826

Mgr. Radka Vetráková

č.kanc. 206
Telefón 047/4316832

Ing. Ján Antal

č.kanc. 208
Telefón 047/4316873

Ing. Diana Gálisová

č.kanc. 205
Telefón 0961 68 2967

 

Pracovisko Revúca, Komenského 40:

Magdaléna Austová

č.kanc. 302
Telefón 0961 67 2988

Ing. Vlasta Czakóová

č.kanc. 309
Telefón 0961 67 2985

Ing. Martina Frandelová

č.kanc. 310
Telefón 0961 67 2987

Ing. Miroslav Juríček

č.kanc. 308
Telefón 0961 67 2984

Ing. Viera Kiňová

č.kanc. 310
Telefón 0961 67 2987

Jaroslav Lábaj

č.kanc. 308
Telefón 0961 67 2983

Ing. František Lukáš

č.kanc. 307
Telefón 0961 67 2981

Mgr. Štefan Chovanko

č.kanc. 309
Telefón 0961 67 2986

Ing. Zuzana Fulmeková

č.kanc. 307
Telefón 0961 67 2982

Mgr. Lenka Halušková

č.kanc. 309
Telefón 0961 67 2985

Ing. Jana Šablatúrová

č.kanc. 302
Telefón 0961 67 2988