Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Zamestnanci PLO

Pozemkový a lesný odbor

Plieštik Jozef, Ing.

Vedúci odboru PLO
Telefón 048/4306 490

Marochničová Mária

Odbor PLO
Telefón 048/4306 489

Cimermanová Martina, Ing.

vedúca pozemkového oddelenia
Telefón 048/4306 491

Chabanová Iveta

Odbor PLO
Telefón 048/4306 492

Valocká Zuzana, PhDr.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 496

Kejmarová Elena

Odbor PLO
Telefón 048/4306 493

Šagát František, Ing.

vedúci oddelenia lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 313

Čunderlík Miroslav, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 430

Švec Róbert, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 493

Donoval Ivan, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 430

Čupková Marta

Odbor PLO
Telefón 048/4306 492

Cibiriová Zuzana, Mgr.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 494