Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Zamestnanci pozemkového a lesného odboru

Ing. Pavel Jucha

vedúci odboru, č.k. 514
Telefón 096165 2980, 0902920567
Fax 096165 2109

Ing. Peter Macháček

zástupca vedúceho odboru, agenda pozemkových úprav, vyjadrenia k reštitúcii, č.k. 519
Telefón 096165 2982, 0911800563

Ing. Jozef Beľa

agenda lesného hospodárstva a poľovníctva, č.k. 505
Telefón 096165 2990

Štefan Vidiečan

agenda lesného hospodárstva a poľovníctva, č.k. 505
Telefón 096165 2990

Ing.Juraj Margitan

agenda lesného hospodárstva a poľovníctva, č.k. 504
Telefón 096165 2993

Bc. Miriam Galdíková

pozemkové spoločenstvá, ochrana PPF, č.k. 513
Telefón 096165 2988

Ing. Lýdia Hricová

reštitúcie, poľná stráž, podania podľa zákona č. 66/2009 Z. z., č.k. 516
Telefón 096165 2994

Ing. Rút Olšiaková

priestupky a iné správne delikty, ochrana PPF, č.k. 521
Telefón 096165 2983

Ing. Alena Jurigová

záhradkové osady,ochrana PPF, č.k. 513
Telefón 096165 2988

Bc. Ľubica Martinská

ochrana PPF, č.k. 511
Telefón 096165 2986

Ing. Ivana Diškanová

reštitúcie, agenda pozemkových úprav, č.k. 520
Telefón 096165 2991

Katarína Stehlíková

záhradkové osady,poskytovanie údajov o BPEJ, č.k. 517
Telefón 096165 2984

Renáta Macková

podateľňa, č.k. 515
Telefón 096165 2981