Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2019, Pondelok
 

Zamestnanci

Prednostka OÚ  
Mgr. Lenka Mitrengová
Tel.  :  044/5518711
Fax  : 044/5518717
Email: prednosta.lm@minv.sk

Odbor organizačný

Vedúca odboru    
Mgr. Martina Kurimská    
Tel.č.: 044/5518720    
Email: martina.kurimska2@minv.sk    
       
povinné zmluvné poistenie vozidiel podateľňa, správa majetku
Bc. Eva Kunová Ján Cisár
Tel.č.:  044/5518722 Tel.č.:  044/5518723
Email: eva.kunova3@minv.sk Email: jan.cisar@minv.sk
       
sekretariát, správa registratúry    
Gabriela Hollá    
Tel.č.:  044/5518711    
Email: gabriela.holla@minv.sk    

Odbor živnostenského podnikania

Vedúca odboru      
Ing. Andrea Španková    
Tel.č. : 044/5518740    
Email : andrea.spankova2@minv.sk    
       
Registrácia podnikateľských subjektov Registrácia podnikateľských subjektov 
Fyzické osoby - A, B, C, D, E, F, G Fyzické osoby -  L, M, N, O, P
Právnické osoby - A, B, C, D, E Právnické osoby - M, N, O, P, Q, R, J, V
       
Ing. Martina Šikulová Mgr. Jana Pardelová
Tel.č. : 044/5518742 Tel.č. : 044/5518741
Email :

martina.sikulova@minv.sk

Email :

mjana.pardelova@minv.sk

       
Registrácia podnikateľských subjektov  Registrácia podnikateľských subjektov 
Fyzické osoby -  H, CH, I, J, K Fyzické osoby -  R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Právnické osoby - F, G, H, CH, I, K, L Právnické osoby - S, T, U, W, X, Y, Z 
       
Bc. Miroslava Borošová Mgr. Jana Štetková
Tel.č. : 044/5518742 Tel.č. : 044/5518741
Email :

miroslava.borosova2@minv.sk

Email :

jana.stetkova@minv.sk

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Vedúci odboru     

Mgr. Jana Feriancová

   
Tel.č. : 044/5518730    
Email:

jana.feriancova2@minv.sk

   
       
Úsek priestupkov  
Ing.Katarína Burešová PhDr. Silvia Galková, PhD.
Tel.č. : 044/5518731 Tel.č. : 044/5518731
Email: katarina.buresova@minv.sk  Email: silvia.galkova@minv.sk 
       

Bc. Katarína Lehotská

   
Tel.č. : 044/5518731    
 Email:  katarina.lehotska@minv.sk    
Úsek priestupkov, štátne symboly  Úsek matrík, register adries 
Ing. Slávka Králiková

Ing. Mária Pjateková

Tel.č. : 044/5518732 Tel.č.:

044/5518733

Email: slavka.kralikova@minv.sk  Email:

maria.pjatekova@minv.sk

       
Úsek priestupkov, verejné zbierky    
Eva Madliakova    
Tel.č. : 044/5518732    
Email: eva.madliakova@minv.sk     
       
     
     
       
       

Odbor krízového riadenia

Vedúca odboru
Mgr. Marta Kollárová
Tel.č. : 044/5518752
Email: marta.kollarova@minv.sk
   
Civilná ochrana a krízové riadenie
Ing. Miroslav Psotka
Tel.č. : 044/5518750
Email:

miroslav.psotka@minv.sk

   
Hospodárska mobilizácia a obrana štátu
Bc. Oľga Matejovie
Tel.č. : 044/5518751
Email: olga.matejovie@minv.sk
   
Civilná ochrana
Martin Kováč
Tel.č. : 044/5518751
Email:

martin.kovac6@minv.sk

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vedúci odboru      

Ing. Pavol Maro

   
Tel.č. : 044/5522696    
mobil: 421 905 836 229    
Email:

maro.pavol@minv.sk

   
       
Oddelenie dopravy    
Ing. Renáta Krajčiová Bc. Miroslava Štrkolcová
Tel.č. : 044/5522113 Tel.č. : 044/5522113
Email:

renata.krajciova@minv.sk

Email:

miroslava.strkolcova@minv.sk

       
     
     
       
 

 

   

Pozemkový a lesný odbor

Uhríková Katarína, Ing.    
vedúca odboru    
Tel.č. : 044/55 188 11    
Email : katarina.uhrikova@minv.sk    
       
       
Mišurová Viera, Bc. Kramárová Gabriela, Ing.
reštitúcie, pozemkové úpravy reštitúcie, pozemkové úpravy
Tel.č. : 044/55 188 14 Tel.č. : 044/55 188 13
Email : viera.misurova@minv.sk Email : gabriela.kramarova@minv.sk
       
Hrablayová Eva, Bc. Bajdich Jozef, Ing.
záhradkové osady, registratúra ochrana PP
Tel.č. : 044/55 188 10 Tel.č. : 044/55 188 16
Email : eva.hrablayova@minv.sk Email : jozef.bajdich2@minv.sk
       
Švandová Libuša, Ing. Blahunka Jozef, Ing.
ochrana PP pozemkové úpravy, reštitúcie
Tel.č. : 044/55 188 17 Tel.č. : 044/55 188 15
Email : libusa.svandova@minv.sk Email : jozef.blahunka@minv.sk
       
Jurík Roman, Ing. Halko Ľubomír, Ing.
lesné hosp., evidencia LGIS lesné hosp., pozemkové spoloč.
Tel.č. : 044/56 241 47 Tel.č. : 044/55 188 61
Email : roman.jurik2@minv.sk Email : lubomir.halko@minv.sk
       
Eliášová Katarína, Ing. Kováč Dušan, Ing.
ochrana LP lesné hosp., poľovníctvo
Tel.č. : 044/55 188 61 Tel.č. : 044/55 188 60
Email : katarina.eliasova@minv.sk Email : dusan.kovac@minv.sk
       
Šebová Vladimíra, Ing.  
lesné hosp., Ochrana LP    
Tel.č. : 044/55 188 62    
Email : vladimira.sebova@minv.sk    

Katastrálny odbor

Vedúca odboru      

Ing.Ľubica Pilarčíková

   
Tel.č. : 044/2817640    
Email :

lubica.pilarcikova@skgeodesy.sk

   
       
Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií  
       
vedúca oddelenia    

Ing. Katarína Gavláková – poverená vykonávaním funkcie

   
Tel.č. : 044/2817642, 2817665    
Email :

katarina.gavlakova@skgeodesy.sk

   
       
       
Iveta Raduchová    

Tel.č. :

044/2817652

   

Email :

iveta.raduchova@skgeodesy.sk    
       
poskytovanie informácíí pre klientov    
       
Ján Ondráš Štefan Naď
Tel.č. : 044/2817655 Tel.č. : 044/2817649
Email : jan.ondras@skgeodesy.sk Email : stefan.nad@skgeodesy.sk
       
Lenka Bílková, Ing. Martin Rúfus
Tel.č. : 044/2817654 Tel.č. : 044/2817649
Email : lenka.bilkova@skgeodesy.sk Email : martin.rufusa@skgeodesy.sk
       
Adriana Flimelová, Ing. Viera Petrášová
Tel.č. : 044/2817658 Tel.č. : 044/2817643
Email : adriana.flimelova@skgeodesy.sk Email : viera.petrasova@skgeodesy.sk
       
Katarína Gavláková, Ing. Zdena Palajová, Ing
Tel.č. : 044/2817665 Tel.č. : 044/2817646
Email : katarina.gavlakova@skgeodesy.sk Email : zdenka.palajova@skgeodesy.sk
       
Monika Hrnčiarová, Bc. Jakub Petráš Ing.
Tel.č. : 044/2817650 Tel.č. : 044/2817658
Email : monika.hrnciarova@skgeodesy.sk Email : jakub.petras@skgeodesy.sk
       
Ivana Chebeňová, Bc. Erika Szucsová Ing.
Tel.č. : 044/2817652 Tel.č. : 044/2812817645
Email : ivana.chebenova@skgeodesy.sk Email : erika.szucsova@skgeodesy.sk
       
  Andrea Valková Bc.
    Tel.č. : 044/2817662
    Email : andrea.valkovaa@skgeodesy.sk
       
       
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam    
       
vedúca oddelenia    
       
Jana Gajdošová, JUDr.    
Tel.č. : 044/2817641    
Email : jana.gajdosova@skgeodesy.sk    
       
       
podateľňa    
       
       
Zuzana Červeňová Viera Chalupcová
Tel.č. : 044/2817644 Tel.č. : 044/2817661
Email : zuzana.cervenova@skgeodesy.sk Email : viera.chalupcova@skgeodesy.sk
       
Katarína Húsková Slávka Kútniková
Tel.č. : 044/2817648 Tel.č. : 044/2817663
Email : katarina.huskova@skgeodesy.sk Email : slavka.kutnikova@skgeodesy.sk
       
Soňa Bibzová Soňa Macková, JUDr.
Tel.č. : 044/2817651 Tel.č. : 044/2817656
Email : sona.bibzova@skgeodesy.sk Email : sona.mackova@skgeodesy.sk
       
Jana Čujková Gabriela Mitrengová, JUDr.
Tel.č. : 044/2817651 Tel.č. : 044/2817657
Email : jana.cujkova@skgeodesy.sk Email : gabriela.mitrengova@skgeodesy.sk
       
Jana Dvořáčková Bc. Danka Salanciová
Tel.č. : 044/2817660 Tel.č. : 044/2817664
Email : jana.dvorackova@skgeodesy.sk Email : danka.salanciovaa@skgeodesy.sk
       

Ivana Gejdošová, Bc.

Kvetoslava Svitačová
Tel.č. :

044/2817659

Tel.č. : 044/2817665
Email :

ivana.gejdosova@skgeodesy.sk

Email : kvetoslava.svitacova@skgeodesy.sk
       
Monika Ježová     
Tel.č. :

044/2817664

   
Email : monika.jezova@skgeodesy.sk    

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúci odboru    
       
Ing. Miroslav Potančok    
Tel.č. : 044/5514959    
Email: miroslav.potancok@minv.sk    
       
Podateľňa    
       
Katarína Klenková    
Tel.č.: 044/5514959    
Email: katarina.klenkova@minv.sk    
       
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a závažných priemyselných havárií
       
Ing. Pavel Meňhart Ing. Jana Matejková
Tel.č. : 044/5514981 Tel.č. : 044/5514981
Email: pavel.menhart@minv.sk Email: jana.matejkova@minv.sk
       
       
Úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a rybárstva
       
Ing. Juraj Moravčík    
Tel.č.: 044/5514957    
Email: juraj.moravcik2@minv.sk    
     
Ing. Mária Liptáková Ing.Ľubica Vrlíková
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514959
Email: maria.liptakova2@minv.sk Email: lubica.vrlikova@minv.sk
       
Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvu na životné prostredie
       
Ing. Eva Čendulová Ing. Erika Pajunková
Tel.č.: 044/5514973 Tel.č.: 044/5514973
Email: eva.cendulova@minv.sk Email: erika.pajunkova@minv.sk
       
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia    
       
Mgr. Karin Kufčáková Ing. Lubica Petrášová
Tel.č.: 044/5514957 Tel.č.: 044/5514957
Email: karin.kufcakova@minv.sk Email: lubica.petrasova@minv.sk