Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón 048/4306 111
Fax 048/413 65 58

Mgr. Július Ernek

Prednosta OÚ Banská Bystrica
Telefón 048/4306 200, 048/4306 221
Fax 048/413 65 58

e_mail: prednosta.bb@minv.sk

Odbor organizačný

Kurjatková Dáša, PaedDr.

Vedúca odboru, Odbor organizačný
Telefón 048/4306 220

Brveníková Lenka, Ing.

Odborný radca, Odbor organizačný
Telefón 048/4306 229

Drašnarová Janka, Mgr.

Odborný radca, Odbor organizačný
Telefón 048/4306 471

Vidová Valéria

Radca, Odbor organizačný
Telefón 048/4306 164

Trnková Jana, Mgr.

Radca, Odbor organizačný
Telefón 048/4306 301

Kochanová Lýdia

Referent špecialista, Odbor organizačný
Telefón 048/4306 163

Gajdošová Eva

Radca, Odbor organizačný
Telefón 048/4306 165

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Šikulová Jana, JUDr.

Vedúca odboru, Odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 048/4306270

Albertová Dagmar, Ing.

Vedúca oddelenia, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306275

Čunderlík Ján, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306288

Hlinková Soňa, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306276

Kaššayová Ivica, PhDr.

Odborný radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306282

Kušniarová Danica, Bc.

Samostaný radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306283

Jesenská, Zdenka, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306288

Klibániová, Lucia

Radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306271

Pšanecká Alena, PhDr.

Odborný radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306281

Varga Ivan, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 048/4306274

Šnapková Lucia, JUDr.

Vedúci oddelenia, Oddelenie priestupkové
Telefón 048/4306320

Belková Ivana, Mgr.

Oddelenie priestupkové
Telefón 048/4306325

Longauerová Anna, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie priestupkové
Telefón 048/4306322

Korbelová Martina

Radca, Oddelenie priestupkové
Telefón 048/4306324

Odbor živnostenského podnikania, Štefánikovo nábr. 7, B. Bystrica

Kučera Vladimír, Ing.

Vedúci odboru živnostenského podnikania
Telefón 048/4306212, 096160 2930
Fax 096160 2929

Oddelenie živnostenskej registrácie,  Štefánikovo nábr. 7, B. Bystrica

Hodermarská Andrea, Ing.

Vedúca oddelenia živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306211, 096160 2931

Hlinková Michaela, Mgr.

Odborný radca, Oddelenia živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306213, 096160 2932

Hrončeková Anna, Ing.

Hlavný radca, Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306210, 096160 2934

Bohúnová Anna, Mgr.

Hlavný radca, Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306210, 096160 2933

Lužinský Tomáš, Bc.

Odborný radca, Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306210, 096160 2934

Ondrejková Daniela, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306214, 096160 2935

Riečanová Martina, Ing.

Hlavný radca, Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306214, 096160 2935

Juhásová Emília, Ing.

Odborný radca, Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306213, 096160 2932

Cvitkovičová Katarína, Ing.

Samostatný radca, Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 048/4306210, 096160 2933

Oddelenie živnostenskej kontroly, Štefánikovo nábr. 7, B. Bystrica

Turčan Jaroslav, Ing.

Vedúci oddelenia, Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306216, 096160 2936

Halászová Tatiana, JUDr.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306225, 096160 2941

Bista Miroslav, Mgr.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306219, 096160 2942

Karásek Ján, Ing.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306223, 096160 2940

Mesárošová Daniela, Ing.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306219, 096160 2938

Marková Iveta, Bc.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306213, 096160 2938

Mareková Eva, Bc.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306217, 096160 2937

Farárik Peter, Mgr.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 096160 2942

Šebestová Jarmila, MVD.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306217, 096160 2937

Šufliarska Eva, Bc.

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 048/4306215, 096160 2942

Odbor krízového riadenia

Plandorová Anna, Mgr.

Vedúca odboru krízového riadenia
Telefón 048/43 06 341, 048/413 65 50, 0903 605 647

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Bubelka Ján, Bc.

Odborný radca, Oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 441

Dobišová Miroslava, Ing.

Odborný radca, Oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/4306 458, 0903 605 646

Galková Miriam, Mgr.

Odborný radca, Oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/4306 454, 4133 142

Melikant Vladimír, Ing.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 456, 4131 105

Vereš Pšanecká Anetta, Ing.

Radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/4306 346, 4148 493

Plieštik Maroš, Mgr.

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 453, 4231 156

Slušniaková Marta, Mgr.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 241, 4230 628

Šebest Ján, Ing.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 454, 4133 142

Bieliková Jana, Bc.

Odborný radca, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 048/ 4306 243, 4231 155

Koordinačné stredisko IZS 

Tiesňová linka 112

Koordinačné stredisko IZS
Telefón 048/4306 444, 048/ 4133 404, 0918 786 025

Tuhársky Juraj, Mgr.

Vedúci oddelenia Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 388, 0903 553 116

Kanková Zuzana, Mgr.

radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 353

Kubaliak Ján, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 343, 4133 258

Kremapská Slávka, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Mesiarik Miroslav, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Mizera Ivo, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 444, 4133 404

Vajs Jozef, Mgr.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Gajdoš Peter, Ing.

Odborný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Kostolná Zuzana, Mgr.

Radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 444, 4133 404

Paučík Milan, Bc.

Radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Janka Repjaková, Bc.

Radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/ 4306 444, 4133 404

Krempaský Marek

Radca, Koordinačné stredisko IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Kubizňa Pavol, Ing.

Radca, Koordinačné stredisko IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Tomáš Horárik, Mgr.

Hlavný radca, Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 340, 4133 404

Kupcová Gabriela, Ing.

samostatný radca , Koordinačného strediska IZS
Telefón 048/4306 444, 4133 404

Odbor majetkovoprávny

Orbanová Iveta, Mgr.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 303

Hradecká Božena, Ing.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 304

Dubovská Iveta, Mgr.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 312

Prišin Ján, Ing.

Odborný radca, Odbor majetkovoprávny, pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, kanc. č. 423, Lučenec
Telefón 096165 2998
Fax 096165 2999

Balga Ján, Mgr.

Samostatný radca, Odbor majetkovoprávny, pracovisko Veľký Krtíš, ul. I. Madácha č.2
Telefón 047/4831 257, 048/4306 315

Zuzana Merešová, Mgr.

Hlavný radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 305

Sýčová, Janka, JUDr.

Štátny radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 311

Rusková Michaela, JUDr.

Štátny radca, Odbor majetkovoprávny
Telefón 048/4306 306

Odbor školstva, Nám. Ľ. Štúra č. 1

ODBOR ŠKOLSTVA

ODBOR ŠKOLSTVA (OŠ)

Búryová Oľga, Mgr.

Vedúca odboru školstva
Telefón 048/4306 600, 0907/840 477Oddelenie odborných a metodických činností

Kolárska Mária, Ing.

Ved. oddelenia odb. a metodických činností
Telefón 048/4306 610, 0907/720 835

Kuka Pavol Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 613, +421 918 765 391

Očenášová Ľudmila Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 616

Pašková Lucia Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 615

Poturnayová Daniela, Ing.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 612

Škarba Vladimír Mgr.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 614

Bálintová Helena, PaedDr., PhD.

Oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 048/4306 611


Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Mikulová Zdenka, Ing.

Vedúca odd. analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 620, 0907/720 836

Baránková Alena

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 625

Cibuľová Ingrid, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 626

Ľuptáková Janka, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 623

Michaliková Magdaléna, Ing.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 627

Mušková Ida

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 628

Peknušiaková Denisa, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 621

Skřivánková Marta, Ing.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 624, +421 908 385 671

Šebeňová Lucia, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 631

Urbančoková Eva, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 622

Danislavová Jarmila

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 629

Líška Adrián, Mgr.

Odd.analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 048/4306 631


Oddelenie špecializovaných činností

Paračková Iveta, JUDr.

poverená zastupovaním vedúceho oddelenia špecializovaných činností
Telefón 048/4306635, 0907/722952

Kalánková Nadežda, Ing.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 632, 0907 720 834

Kamiačová Irena

Podateľňa odboru, registratúra - Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 602

Lichá Eva, Mgr.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 637

Stanová Viera

Sekretariát - Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 601

Švidraňová Mária

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 636

Šebjanová Alena, Ing.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 634

Zajková Gabriela, PhDr.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 633

Zverbíková Eva, Ing.

Oddelenie špecializovaných činností
Telefón 048/4306 638

Odbor výstavby a bytovej politiky

Mylbachrová Janka, Ing.

Vedúca Odboru výstavby a bytovej politiky
Telefón 048/4306 410

Oddelenie štátnej stavebnej správy 

Diková Dagmar, Ing.

Vedúca oddelenia št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 375

Bobot Dušan, Ing.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 376

Turák Štefan, Mgr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 378

Svetláková Danka, JUDr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 378

Slobodniková Andrea, Mgr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 228

Jányová Ingrid

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 392

Pohorelá Nikola, Mgr.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 425

Ivica Vozárová

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 410

Hladilová Ivana, Ing.

Oddelenie št. stavebnej správy
Telefón 048/4306 425

Oddelenie územného plánovania 

Keleman Ľubomír, Ing. arch.

Vedúci oddelenia územného plánovania
Telefón 048/4306 379

Beňová Alena, Ing.

Oddelenie územného plánovania
Telefón 048/4306 407

Bicianová Dagmar, Ing.

Oddelenie územného plánovania
Telefón 048/4306 409

Oddelenie bytovej politiky 

Csordás Martin, Ing.

Vedúci oddelenia bytovej politiky
Telefón 048/4306 408

Malejčík Miroslav, Ing.

Oddelenie bytovej politiky
Telefón 048/4306 411

Segeč Milan, Mgr.

Oddelenie bytovej politiky
Telefón 048/4306 411

Katastrálny odbor

Šišovský Jakub, JUDr.

Vedúci Katastrálneho odboru
Telefón 048/281 9660
Fax 048/ 4142735

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Kapustová Mária, Ing.

Vedúci odd. technického, dokumentácie a poskyt. informácií, Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9630

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Gáboriková Daniela, Ing.

Katastrálny odbor, vedúca referátu
Telefón 048/281 9631

Možuchová Mária, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9684

Tomaníková Katarína, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9678

Mišková Zdenka, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9661

Rovenská Zuzana, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9661

Technicko-informačný referát 

Turčanová Ivica, Ing.

Katastrálny odbor, vedúci referátu
Telefón 048/281 9632

Baranová Jarmila

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9676

Boborová Andrea

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9699

Buzgová Erika

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9687

Cíliková Lenka, Ing

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9678

Hrašková Ľubica

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9676

Klemanič Vladimír

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9676

Lamperová Renáta

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9674

Paňáková Iveta, Bc.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9650

Šemetková Emília

Katastrálny pdbor
Telefón 048/281 9601

Gallo Ján

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9606

Štiglicová Adriana, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9633

Výbochová Alžbeta

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9650

Jančeková Ilona, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9700

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Belková Veronika, Mgr.

Vedúca odd.práv a zápisov k nehnuteľnostiam , Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9614

Bibová Andrea, JUDr .

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9673

Cabanová Iveta

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9677

Ďatková Oľga

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9682

Hlavinová Jana

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9685

Husková Jarmila, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9683

Jasíková Zuzana

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9685

Kaliská Zuzana

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9672

Kuňáková Ľudmila

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9677

Pajtášová Judita

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9675

Piarová Anna

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9672

Žiláková Martina, JUDr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9683

Kenická Miroslava, Ing.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9688

Majerová Denisa

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9665

Kuňáková Elena, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9665

Číž Tomáš, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9681

 Oddelenie registratúry

Vedúci odd. registratúry, Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9641

Hazuchová Marianna

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9621

Jánošíková Katarína

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9679

Paľová Katarína

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9671

Kvaková Monika

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9671

Spišáková Alica

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9662

Maďarová Oľga

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9671

Klincová Katarína, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9671

Gelienová Martina, Mgr.

Katastrálny odbor
Telefón 048/281 9641

 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Martinka Martin, Mgr.

Vedúci odboru OCDPK
Telefón 048/4306 260

 cestná doprava

Briedoň Kornel, Ing.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 265

Blaho Emil

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 267

Kováčová Marcela, Mgr.

Odbor OCDPK, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7
Telefón 096160 5734

Kurjatková Zuzana, Mgr.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 262

Plaj Pavol

Odbor OCDPK, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7
Telefón 096160 5734

Zlevská Linda, Ing.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 262

Vančo Dušan

Odbor OCDPK, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7
Telefón 096160 5733

Vanková Milota, Ing.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 267

Šurabíková Vlasta, Mgr.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 224

Sarnovská Tamara, Mgr.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 314

cestná doprava - autoškoly

Havašová Erika

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 269

Vargová Ivana, Ing.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 269

pozemné komunikácie

 

Hric Miroslav, Ing.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 268

Kašpar Luboš, Bc.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 263

Mikušková Eva, Ing.

Odbor PCDPK
Telefón 048/4306 263

Schwarz Juraj, Ing.

Odbor OCDPK
Telefón 048/4306 268

Pozemkový a lesný odbor  

Plieštik Jozef, Ing.

Vedúci odboru PLO
Telefón 048/4306 490

Marochničová Mária

Odbor PLO
Telefón 048/4306 489

Cimermanová Martina, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 491

Chabanová Iveta

Odbor PLO
Telefón 048/4306 492

Valocká Zuzana, PhDr.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 491

Kejmarová Elena

Odbor PLO
Telefón 048/4306 493

Štoffová Lucia, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 494

Šagát František, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 313

Čunderlík Miroslav, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 430

Švec Róbert, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 493

Donoval Ivan, Ing.

Odbor PLO
Telefón 048/4306 430

Čupková Marta

Odbor PLO
Telefón 048/4306 492
 

Odbor opravných prostriedkov

Lepieš Pavol, Mgr.

Vedúci odboru opravných prostriedkov
Telefón 048/4306 640
Fax 048/4306 649

Ivančová Elena

Sekretariát odboru opravných prostriedkov
Telefón 048/4306 641
Fax 048/4306 649

Referát vnútorných vecí

Gallus Martin, Mgr.

Referát vnútorných vecí
Telefón 048/4306 655

Ondruška Martin, JUDr.

Referát vnútorných vecí
Telefón 048/4306 654

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vavreková Helena, Ing.

Referát cestnej dopravy a pozem.komunikácií
Telefón 048/4306 310

Referát starostlivosti o životné prostredie

Lakatoš Ladislav, Ing.

Referát starostlivosti o ŽP
Telefón 048/4306 653

Reháková Romana, Mgr.

Referát starostlivosti o ŽP
Telefón 048/4306 653

Referát lesného hospodárstva

Zlocha Róbert, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 656

Antalová Monika, Ing.

referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 332

Golianová Milota, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 648

Čiampor Marián, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 647

Kamiač Juraj, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 647

Slobodníková Lenka, Ing.

Referát lesného hospodárstva
Telefón 048/4306 643

Pozemkový referát

Pavlíková Miroslava, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 646

Bubniak Peter, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 642

Sokáčová Marianna, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 642

Gombalová Jarmila, Ing.

Pozemkový referát
Telefón 048/4306 646

Referát katastra nehnuteľností  

Goljerová Tatiana, Ing.

Referát katastra nehnuteľností
Telefón 048/4306 650

Plachá Mária, JUDr.

Referát katastra nehnuteľností
Telefón 048/4306 650

Lanáková Andrea, JUDr.

referát katastra nehnuteľností
Telefón 048/4306 651
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ratica Jozef, Ing.

Vedúci odboru
Telefón 048/4306 250

Slezáková Renáta, Ing.

sekretariát
Telefón 048/4306 251
Fax 048/4306 259

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja

Žabka Marián, Mgr.

Veduci oddelenia
Telefón 048/4306 431

Rafaelisová Jaroslava, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 417

Pazič Pavol, JUDr.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 264

Halás Fedor, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 418

Murínová Marcela, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 417

Brozmanová Martina, Mgr.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 418

Číž Martin, Ing.

Odd. št. správy vôd a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 264

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja 

Koňár Vladimír, Ing.

veduci oddelenia
Telefón 048/4306 252

Parničanová Sláva, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 308

Kurty Miroslav, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 307

Kološta Peter, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP kraja
Telefón 048/4306 307

Oddelenie ochrana prírody a vybraných zložiek ŽP

Adameková Zuzana, Ing.,PhD.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 361

Lukáš Vlček, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 364

Cesnak Miroslav, Mgr.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7, Okresný úrad - nám. Ľ. Štúra 1
Telefón 048/4306 363, 096160 5723

Halajová Daniela, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 370

Labdúch Branislav, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 372

Englerová Daniela, RNDr.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7, Okresný úrad - nám. Ľ. Štúra 1
Telefón 048/4306 370, 096160 5722

Katreniak Pavol, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP, Klientske centrum - Štefánikovo nábr. 7, Okresný úrad - nám. Ľ. Štúra 1
Telefón 048/4306 365, 096160 5722

Murínová Simona, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 364

Krupová Katarína, PhD.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 371

Zmoray Ivan, Mgr.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 365

Peťko Tomáš, Ing.

Odd. ochrany prír. a vybr. zložiek ŽP
Telefón 048/4306 371

Odbor obrany štátu

Kamenský Filip, Ing.

Vedúci odboru obrany štátu
Telefón 048/4306 380

Dědičová Tatiana

Odbor obrany štátu
Telefón 048/4306 382

Krnáčová Oľga

Odbor obrany štátu
Telefón 048/ 4306 386

Horváthová Jana, Ing.

Odbor obrany štátu
Telefón 048/ 4306 387

Ďuričová Viera

Odbor obrany štátu
Telefón 048/4306 381

Hrablayová Monika, Mgr.

Odbor obrany štátu
Telefón 048/4306 385