Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Zamestnanci

Prednosta

Prednosta: Mgr. László Szendi

Telefón 0961312001

Okresný úrad Komárno

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Telefón 0961312001
Fax 035/7701692

Odbor krízového riadenia

Ing. Norbert Neuschl

vedúci odboru
Telefón 0961312050

Ing. Ján Kraslan

samostatný radca
Telefón 0961312054

Ing. Ladislav Agg

samostatný radca
Telefón 0961312053

Mgr. Paulína Kováčová

samostatný radca
Telefón 0961312052

Ing. Igor Kováč

odborný radca
Telefón 0961312051

 Organizačný odbor

Ing. Tatiana Stráňovská

vedúca odboru
Telefón 0961312002
Fax 035/7701692

Simona Adamik

radca
Telefón 0961312004

Ing. Katarína Babišová

odborný radca
Telefón 0961312003

Božena Czaníková

referent špecialista
Telefón 0961315700

Ing. Júlia Gurvaiová

radca
Telefón 0961312001

 

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Rudolf Palúch

vedúci odboru
Telefón 0961312020
Fax 035/7701692

Mgr. Iveta Ďurčová

odborný radca
Telefón 0961312022

Ing. Michala Pisárová

odborný radca
Telefón 0961312021

Zuzana Majerova

radca
Telefón 0961312021

Ing. Eva Holderiková

odborný radca
Telefón 0961312022

Ing. Alexandra Riszdorferová

odborný radca
Telefón 0961312023

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ing. Aurel Vans

vedúci odboru
Telefón 0961312030
Fax 035/7701692

Bc. Richard Lichtblau

samostatný radca
Telefón 0961312033

Ing. Henrieta Kozmérová

odborný radca
Telefón 0961312034

Ing. Timea Ruzicsková

odborný radca
Telefón 0961312035

PaedDr. Zsolt Varga

samostatný radca
Telefón 0961312032

Mgr. Monika Töltésyová

odborný radca
Telefón 0961312031

Ing. Kristína Nagyová

odborný radca
Telefón 0961312036

 

Pozemkový a lesný odbor

Mgr. Ing. Klaudia Bertoková

vedúca odboru
Telefón 0961312070

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Ing. Erika Kovácsová

odborný radca
Telefón 0961312071

Ing. Adriana Zácsová

samostatný radca
Telefón 0961312072

Ing. Edita Felgerová

samostatný radca
Telefón 0961312072

Ing. Zoltán Brhlík

samostatný radca
Telefón 0961312073

Mgr. Roman Mačica

samostatný radca
Telefón 0961312073

Ing. Pavol Piliši

samostatný radca
Telefón 0961312074

Ing. Štefan Kucsera

samostatný radca
Telefón 0961312073

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Anton Poništ

vedúci odboru
Telefón 0961312060

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Bc. Daniel Szoboszlai

samostatný radca
Telefón 0961312061, KC:09613125740

Ing. Marek Pikor

samostatný radca
Telefón 0961312062, KC:09613125740

Ing. Štefan Ódor

samostatný radca
Telefón 0961312062, KC:09613125741

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Martin Bičian

vedúci odboru
Telefón 0961312040

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Ing. Edita Žideková

odborný radca
Telefón 0961312043

Ing. Gabriela Tóthová

odborný radca
Telefón 0961312041

Ing. Ľudovít Bagita

odborný radca
Telefón 0961312042

MVDr. Peter Sopiak

odborný radca
Telefón 0961312042

Ing. Zoltán Dobrovický

odborný radca
Telefón 0961312041

Ing. Diana Podmaníková

odborný radca
Telefón 0961312043

Ing. Renáta Vargová

odborný radca
Telefón 0961312043

Ing. Roman Mihálek

odborný radca
Telefón 0961312041

 

Katastrálny odbor

Ing. Jana Némethová

vedúca odboru
Telefón 035/2819420
Fax 035/7704421

Platanova alej 7, 945 01 Komárno

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Bartošová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819428

Ing. Eleonóra Ďurčovičová

odborný radca
Telefón 035/2819422

Ing. Eva Alföldy

odborný radca
Telefón 035/2819425

Ing. Iveta Konkolyi

odborný radca
Telefón 035/2819426

Mária Békésiová

radca
Telefón 035/2819425

Veronika Rajková

radca
Telefón 035/2819422

Zuzana Tokárová

radca
Telefón 035/2819426

Erika Paxnerová

radca
Telefón 035/2819430

Angela Czuczorová

hlavný referent
Telefón 035/2819431

Adriana Janíková

hlavný referent
Telefón 035/2819431

Kristína Zsabková

hlavný referent
Telefón 035/2819441

Ivana Vargová

hlavný referent
Telefón 035/2819437

Viktória Tóthová

hlavný referent
Telefón 035/2819433

Mgr. Tamás Kiss

odborný radca
Telefón 035/2819424

JUDr. Richard Herdics

odborný radca
Telefón 035/2819426

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Edita Szederová

vedúca oddelenia
Telefón 035/2819436

Irma Szabóová

hlavný referent
Telefón 035/2819421

Dagmar Ďurkovská

odborný radca
Telefón 035/2819427

Lýdia Boháková

radca
Telefón 035/2819432

Magdaléna Dibuszová

radca
Telefón 035/2819434

Magdaléna Návrádiová

radca
Telefón 035/2819434

Mária Baloghová

hlavný referent
Telefón 035/2819439

Anikó Baloghová

hlavný referent
Telefón 035/2819435

Katalin Csehovics

hlavný referent
Telefón 035/2819440

Alžbeta Csintalanová

hlavný referent
Telefón 035/2819440

Denisa Kovács

hlavný referent
Telefón 035/2819438

Soňa Molnárová

hlavný referent
Telefón 035/2819429

Ildikó Nagy

hlavný referent
Telefón 035/2819439

Mgr. Iveta Száková

odborný radca
Telefón 035/2819435

Sylvia Némethová

hlavný referent
Telefón 035/2819429

Mgr. Klaudia Perseiová

hlavný referent
Telefón 035/2819438

Ildikó Urbanová

hlavný referent
Telefón 035/2819438

Ing. Helena Lörinczová

odborný radca
Telefón 035/2819436

Soňa Poništová

hlavný referent
Telefón 035/2819433