Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2018, Streda
 

Zamestnanci

Prednosta: PhDr. Michal Lavrík

Telefón 041/733 5601

Odbor organizačný

Mgr. Michaela Mikulíková

Telefón 041/733 5604

Bc. Emília Pavlusíková

Telefón 041/733 5608

Mgr. Katarína Pavlusíková

Telefón 041/733 5605

Ing. Janka Svrčková

Telefón 041/733 5607

Milan Mihalda

Telefón 041/733 5609

Ing. Katarína Ďurajková

Telefón 041/733 5601

Supervizor

Telefón 041/733 555

Podateľňa OÚ

Telefón 041/733 5700

Odbor majetkovoprávny

JUDr. Erika Sandanusová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117211
Fax 041/5117303

Mgr. Anna Ftorková

Telefón 041/5117 386

Mgr. Katarína Klocáňová

Telefón 041/5117 386

Mgr. Jelenčiaková Ľudmila

Telefón 041/5117 309

Mgr. Ľudmila Križková

Telefón 041/5117 297

Mgr. Ivana Mučková

Telefón 041/5117 220

JUDr. Ing. Eva Pavčová

vysunuté pracovisko Dolný Kubín

Mgr. Jarmila Pytlová

Telefón 041/5117 238

Bc. Anna Raždíková

Telefón 041/5117 347

Mgr. Pavol Sapara

Telefón 041/5117 387

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Kamil Ruman, vedúci odboru

Telefón 041/733 5640

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Ing. Viera Šutáková

vedúca oddelenia zast.
Telefón 041/733 5664

Mgr. Ivana Frajtová

Telefón 041/733 5661

Bc. Božena Chládeková

Telefón 041/733 5662

Ing. Katarína Kacianová

Telefón 041/733 5663

Mgr. Mária Komancová

Telefón 041/733 5659

Mgr. Alena Štrbová

Telefón 041/733 5666

Mgr. Ďurmeková Darina

Telefón 041/733 5665

Oddelenie priestupkové

JUDr. Katarína Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5641

Ing. Jarmila Bednárová

Telefón 041/733 5644

Ing. Daniela Konkolová

Telefón 041/733 5647

Bc. Jana Kirnerová

Telefón 041/733 5646

Mgr. Alena Žiačiková

Telefón 041/733 5654

Eva Martinčová

Telefón 041/733 5650

Bc. Šipková Monika

Telefón 041/733 5651

Ing. Viktor Šimko

Telefón 041/733 5652

Mgr. Lýdia Šusteková

Telefón 041/733 5653

Michaela Cihá

Telefón 041/733 5648

Mgr. Mariana Gašincová

Telefón 041/733 5645

Mgr. Andrea Záborská

Telefón 041/733 5655

JUDr. Mgr. Lucia Kyselová

Telefón 041/733 5649

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Gabriela Balážová, vedúca odboru

Telefón 041/733 5800

Oddelenie živnostenskej registrácie

Ing. Lenka Bernaťáková

Telefón 041/733 5803

Bc. Jana Čagalová

Telefón 041/733 5815

Bc. Zdenka Holbojová

Telefón 041/733 5805

Ing. Lucia Tomková

Telefón 041/733 5809

Daniela Máliková

Telefón 041/733 5806

Mgr. Mária Mikolášiková

Telefón 041/733 5812

Ing. Anna Pániková

Telefón 041/3100 420

Ing. Zdenka Prieložná

Telefón 041/733 5804

Ing. Lucia Stoláriková

Telefón 041/733 5813

Ing. Monika Svrčková

Telefón 041/733 5814

Ing. Mária Krišková

Telefón 041/733 5802

Oddelenie živnostenskej kontroly

Ing. Stanislav Jančiga

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5820

Mgr. Jaroslava Dujčíková

Telefón 041/733 5819

Bc. Martin Mazáč

Telefón 041/733 5822

Mgr. Ivan Kubica

Telefón 041/733 5824

Mgr. Oľga Marettová

Telefón 041/733 5816

Ing. Denisa Jakubeková

Telefón 041/733 5825

Ing. Miroslav Papánek

Telefón 041/733 5825

JUDr. Zuzana Hutyrová

Telefón 041/733 5818

Ing. Ľuboš Stanko

Telefón 041/733 5821

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Ľubomír Hollý, vedúci odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 550

Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Jaroslav Gír

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 554

Ing. Miroslav Balko

Telefón 041/5117 561

Ing. Imrich Bros

Telefón 041/5117 559

Ing. František Dudáš

Telefón 041/5117 562

Marta Marčišová

Telefón 041/5117 555

Beáta Osiková

Telefón 041/5117 551

Ing. Jaroslav Suchopárek

Telefón 041/5117 552

Oddelenie obrany štátu

Ing. Ivan Galvánek

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 557

Anna Fujáková

Telefón 041/5117 560

Gabriela Koššová

Telefón 041/5117 558

Mgr. Radoslav Pavlis

Telefón 041/5117 558

Mgr. Martina Sudárová

Telefón 041/5117 556

Bc. Božena Trenčáková

Telefón 041/5117 556

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Miroslav Bobčík

vedúci KS IZS
Telefón 041/5117 381

Mgr. Karol Baláž

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Peter Beníček

Telefón 041/5117 255

Ing. Jaroslav Burčo

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Jana Čupáková

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Mária Jesenská

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Iveta Krchnavá

Telefón 041/5117 195

Ing. Jozef Lysík

Telefón 041/5117553

Ing. Peter Mintál

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Janka Očková

Telefón 041/5117 249,289

Bc. Lenka Palicová

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Helena Polakovičová

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Mária Boháčová

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Katarína Harišová

Telefón 041/5117 249, 289

Odbor školstva

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD., vedúci odboru

Telefón 041/7335870

Oddelenie odborných a metodických činností

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5872

Mgr. Berzáková Emília

Telefón 041/733 5881

PhDr. Janka Eldesová

Telefón 041/7335884

Mgr. Vladimír Kvaššay

Telefón 041/733 5887

Mgr. Mária Petráková

Telefón 041/733 5885

Ing. Ján Polák

Telefón 041/733 5882

Ing. Anna Trauerová

Telefón 041/733 5886

Mgr. Jana Černická

Telefón 041/733 5883

Mgr. Marián Kapala

Telefón 041/733 5889

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Pavol Kubo

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5871

Ing. Marianna Bartošová

Telefón 041/733 5892

Ing. Anna Chrenková

Telefón 041/733 5891

Ing. Janka Kormaňáková

Telefón 041/733 5895

Henrieta Papanová

Telefón 041/733 5896

Jozefína Sandanusová

Telefón 041/733 5894

Mgr. Iveta Šarláková

Telefón 041/733 5893

Mgr. Petra Koháryová

Telefón 041/733 5897

Oddelenie špecializovaných činností

Ing. Jaroslav Hičík

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5873

Ing., Bc. Miroslav Fitt

Telefón 041/733 5875

Iveta Líšková

Telefón 041/733 5876

Ing. Iveta Sedláčková

Telefón 041/733 5888

Mgr. Lenka Ferenčáková

Telefón 041/733 5874

Anna Kupčuliakova

Telefón 041/733 5877

Mgr. Alena Hlavatá

Telefón 041/733 5878

 Odbor výstavby a bytovej politiky 

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Ing. Anna Tomkówa

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5979

Mgr. Sláva Bátorová

Telefón 041/733 5991

Mgr. Anna Damašková

Telefón 041/733 5997

Mgr. Katarína Ďuranová

Telefón 041/733 5981

Ing. Alena Janišová

Telefón 041/733 5990

Miloš Chovanec

Telefón 041/733 5994

Ing. Dagmar Kodymová

Telefón 041/733 5985

Ing. arch. Iveta Královičová

Telefón 041/733 5988

Mgr. Andrej Pavlech

Telefón 041/733 5982

Ing. Richard Pálfy

Telefón 041/733 5984

Ing. Silvia Repkovská

Telefón 041/733 5987

Ing. Eva Kullová

Telefón 041/733 5993

Oddelenie územného plánovania

Ing. arch. Vladimír Hrívik

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5999

Ing. arch. Maria Krajčová

Telefón 041/733 5995

Ing. arch. Ingrid Tomová

Telefón 041/733 5992

Oddelenie bytovej politiky

Mgr. Andrea Vančáková

vedúca oddelenia

Ing. Peter Ďurana

Telefón 041/733 5986

Mgr. Zuzana Pekaríková

Telefón 041/733 5989

JUDr. Bernardína Klincová

Telefón 041/733 5983

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Marián Vranka, vedúci odboru

Telefón 041/733 5830

Ing. Stanislava Michálková

Telefón 041/733 5833

Ing. Ján Bílik

Telefón 041/733 5846

Ing. Anna Gallová

Telefón 041/733 5834

Mgr. Gabriela Nestešová

Telefón 041/733 5733

Bc. Miroslava Komorníková

Telefón 041/733 5839

Ing. Leona Lučaníková

Telefón 041/733 5843

Ing. Zuzana Subiaková

Telefón 041/733 5840

Ing. Monika Vojteková

Telefón 041/733 5842

Ing. Ján Munk

Telefón 041/733 5845

JUDr. Vladimír Urban

Telefón 041/733 5831

Ing. Zuzana Polkorábová

Telefón 041/733 5844

Ing. Katarína Dolejší

Telefón 041/733 5832

Ing. Lucia Straková

Telefón 041/733 5841

Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Drahomíra Macášková, vedúca odboru

Telefón 041/733 5670

Bc. Klára Kapalová

sektretariát

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Tomáš Ďurian

Telefón 041/733 5672

Ing. Ján Rybár

Telefón 041/733 5693

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Dagmar Grófová

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5696

Ing. Silvia Kližanová

Telefón 041/733 5697

Ing. Martina Koňušíková

Telefón 041/733 5695

Ing. Miroslava Maceková

Telefón 041/733 5698

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniela Hančíková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5671

Ing. Adriana Nemčoková

Telefón 041/733 5684

Mgr. Ľubica Hanuliaková

Telefón 041/733 5687

Ing.Filip Rojik, PhD.

Telefón 041/733 5685

Ing. Mária Brezániová

Telefón 041/733 5682

Ing. Mária Križová

Telefón 041/733 5679

Mgr. Simona Baránková

Telefón 041/733 5680

Ing. Anna Slotová

Telefón 041/733 5673

Mgr. Janka Debnárová

Telefón 041/733 5676

Ing. Juliána Baltiarová

Telefón 041/733 5683

Ing. Tatiana Rosincová

Telefón 041/733 5678

Bc. Katarína Buchtová

Telefón 041/733 5681

Odbor opravných prostriedkov

JUDr. Adriana Bérešová, vedúca odboru

Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Telefón 041/5074 200

Referát vnútorných vecí 

 

Ing. Andrea Hrivíková

Telefón 041/5074 274

JUDr. Slávka Zanovitová

Telefón 041/5074 288

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Drahomíra Bugáňová

Telefón 041/5059 223

Referát pôdohospodárstva

Ing. Peter Bunčák

Telefón 041/5074 262

Ing. Juraj Cviček

Telefón 041/5074 287

Ing. Marián Futák

Telefón 041/5074 284

Ing. Augustín Chovaňák

Telefón 041/5074 283

JUDr. Janka Kucejová

Telefón 041/5074 244

Eva Líšková

Telefón 041/5074 249

Ing. Pavol Milúch

Telefón 041/5074 242

Ing. Martin Schestág

Telefón 041/5074 284

Ing. Soňa Šurinová

Telefón 041/5074 245

Bc. Sandra Holetschkeová

Telefón 041/5074 242

Ing. Jana Ničíková

Telefón 041/5074 245

Referát starostlivosti o životné prostredie

JUDr. Zuzana Kucková

Telefón 041/5074 281

Referát katastra nehnuteľností

Janka Gabčová

Telefón 041/281 7519

Mgr. Vladimír Ľupták

Telefón 041/281 7517

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Štefan Macášek, vedúci odboru

Telefón 041/733 5850

Ing. Helena Baumgartnerová

Telefón 041/733 5857

Ing. Miroslav Bambuch

Telefón 041/733 5865

Ing. Ľubomír Butko

Telefón 041/733 5853

Ing. Andrea Dodeková

Telefón 041/733 5851

Mgr. Alena Dudeková

Telefón 041/733 5864

Ing. Mária Chovanová

Telefón 041/733 5867

Ing. Ivan Kocúr

Telefón 041/733 5858

Dušan Kubička

Telefón 041/733 5859

Ing. Helena Majková

Telefón 041/733 5862

Miroslava Müller

Telefón 041/733 5852

Ing. Dana Sokolovská

Telefón 041/733 5866

Ing. Ján Štrajcher

Telefón 041/733 5856

Ing. Miroslav Valenčík

Telefón 041/733 5860

Ing. Alena Vojvodová

Telefón 041/733 5854

Bc. Ľubomíra Macková

Telefón 041/733 5855

Katastrálný odbor

Ing. Anna Štrengerová, vedúca odboru

Telefón 041/733 5910

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5947

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Veronika Sýkorová

vedúca referátu
Telefón 041/733 5965

Ing. Milan Turčák

Telefón 041/733 5970

Erika Randová

Telefón 041/733 5971

Ing. Petra Veveričíková

Telefón 041/733 5950

Ing. Daniela Veselovská

Telefón 041/733 5954

Bc. Adriana Hucíková

Telefón 041/733 5955

Ing. Monika Ozániková

Telefón 041/733 5964

Ing. Andrea Stupárková

Telefón 041/733 5960

Bc. Gabriela Šeligová

Telefón 041/733 5957

Ing. Viktória Štefková

Telefón 041/733 5958

Referát technicko-informačný

Ing. Anna Kurimská

vedúca referátu
Telefón 041/733 5948

Ing. Diana Šusteková

Telefón 041/733 5933

Ing. Eva Rybárska

Telefón 041/733 5952

Ing. Jana Matysová

Telefón 041/733 5949

Bc Peter Dávidík

Telefón 041/733 5951

Ing. Božena Harvancová

Telefón 041/733 5956

Dana Gallová

Telefón 041/733 5961

Ing. Martina Gulášová

Telefón 041/733 5963

Ing. Monika Matúšková

Telefón 041/733 5962

Ing. Anna Kašiarová

Telefón 041/733 5972

Alena Ciranová

Telefón 041/7335975

Marta Čerňanová

Telefón 041/733 5974

Ladislav Rybárik

Telefón 041/733 5713

Mária Hrošovská

Telefón 041/733 5973

Bc. Eleonóra Onofrejová

Telefón 041/733 5712

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Romana Barteková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5921

Bc. Anna Hadačová

Telefón 041/733 5932

Jana Smidová

Telefón 041/733 5943

Viera Filová

Telefón 041/733 5934

Mária Drábiková

Telefón 041/733 5933

Ľudmila Jacková

Telefón 041/733 5936

Ľubica Priečková

Telefón 041/733 5941

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/733 5939

Monika Linetová

Telefón 041/733 5938

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/733 5935

Mgr. Mária Hollá

Telefón 041/733 5924

Danka Oščiatková

Telefón 041/733 5940

Alena Višňovská

Telefón 041/733 5944

Ľubica Adamcová

Telefón 041/733 5931

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/733 5928

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/733 5929

JUDr. Ivan Šamudovský

Telefón 041/733 5922

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/733 5923

JUDr. Helena Ščambová

Telefón 041/733 5927

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/733 5925

JUDr. Viera Martincová

Telefón 041/733 5926

Mária Rožánková

Telefón 041/733 5942

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/733 5937

Lenka Paprčiaková

Telefón 041/733 5919

Mgr. Eva Oreničová

Telefón 041/733 5920

Oddelenie registratúry

Tumová Jana

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5912

Viera Koňušíková

Telefón 041/733 5711

Jana Lišková

Telefón 041/733 5914

Mgr. Ivana Machovičová

Telefón 041//733 5913

Mgr. Tatiana Konečná

Telefón 041/733 5915

Terézia Bieliková

Telefón 041/733 5916

Mgr. Dana Miceková

Telefón 041/733 5911