Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2017, Streda
 

Zamestnanci

Prednosta: PhDr. Michal Lavrík

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117201
Fax 041/5651428

Odbor organizačný

Ing. Miroslav Kašuba, vedúci odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 465
Fax 041/5651 428

Mária Mihaldová

podateľňa
Telefón 041/5117 425
Fax 041/5117 424

Mgr. Michaela Mikulíková

Telefón 041/5117 204

Bc. Emília Pavlusíková

Telefón 041/5117 292

Mgr. Katarína Pavlusíková

Telefón 041/5117 207

Ing. Janka Svrčková

Telefón 041/5117 305

Barbora Klenčáková

Telefón 041 /5117 293

Milan Mihalda

Telefón 041/5117 478

Ing. Katarína Ďurajková

Telefón 041/5117 201
Fax 041/5651 428

Odbor majetkovoprávny

JUDr. Erika Sandanusová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117211
Fax 041/5117303

Mgr. Anna Ftorková

Telefón 041/5117 386

Mgr. Katarína Klocáňová

Telefón 041/5117 386

Mgr. Jelenčiaková Ľudmila

Telefón 041/5117 309

Mgr. Ľudmila Križková

Telefón 041/5117 297

Mgr. Ivana Mučková

Telefón 041/5117 220

JUDr. Ing. Eva Pavčová

vysunuté pracovisko Dolný Kubín

Mgr. Jarmila Pytlová

Telefón 041/5117 238

Bc. Anna Raždíková

Telefón 041/5117 347

Mgr. Pavol Sapara

Telefón 041/5117 387

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Kamil Ruman, vedúci odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 450

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

JUDr. Jarmila Samková

vedúca oddelenia
Telefón 041/5117 452

Mgr. Ivana Frajtová

Telefón 041/5117 331

Mgr. Marta Huláková

Telefón 041/5117 335

Bc. Božena Chládeková

Telefón 041/5117 466

Ing. Katarína Kacianová

Telefón 041/5117 467

Mgr. Mária Komancová

Telefón 041/5117 330

Mgr. Alena Štrbová

Telefón 041/5117 334

Ing. Viera Šutáková

Telefón 041/5117 468

Mgr. Ďurmeková Darina

Telefón 041/5117 326

Oddelenie priestupkové

JUDr. Katarína Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/5117 323

Ing. Jarmila Bednárová

Telefón 041/5117 463

Ing. Daniela Konkolová

Telefón 041/5117 460

Bc. Jana Kirnerová

Telefón 041/5117 455

Bc. Marta Kratochvílová

Telefón 041/5117 469

Mgr. Ján Kubala

Telefón 041/5117 389

Mgr. Alena Žiačiková

Telefón 041/5117 500

Eva Martinčová

Telefón 041/5117 464

Šípková Monika

Telefón 041/5117 208

Ing. Viktor Šimko

Telefón 041/5117 444

Mgr. Lýdia Šusteková

Telefón 041/5117 357

Michaela Omasťáková

Telefón 041/5117 346

Mgr. Mariana Gašincová

Telefón 041/5117 449

Mgr. Andrea Záborská

Telefón 041/ 5117 467

Mgr. Erika Zadubanová

Telefón 041/5117 389

JUDr. Lucia Kyselová

Telefón 041/5117 459

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Gabriela Balážová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 400

Oddelenie živnostenskej registrácie

Mgr. Viera Czelisová

vedúca oddelenia
Telefón 041/5117 232

Ing. Lenka Bernaťáková

Telefón 041/5117 336

Helena Dubovcová

Telefón 041/5117 433

Ing. Katarína Chovancová

Telefón 041/5117 282

Bc. Zdenka Holbojová

Telefón 041/5117 439

Bc. Alžbeta Kotyrová

Telefón 041/7632 299

Daniela Máliková

Telefón 041/5117 212

Mgr. Mária Mikolášiková

Telefón 041/5117 402

Ing. Anna Pániková

Telefón 041/3100 420

Ing. Zdenka Prieložná

Telefón 041/5117 415

Ing. Mária Sladkovská

Telefón 041/5117 313

Ing. Lucia Stoláriková

Telefón 041/5117 337

Ing. Monika Svrčková

Telefón 041/5117 438

Bc. Mária Tomková

Telefón 041/5117 248

Ing. Mária Krišková

Telefón 041/5117 431

Mgr. Anna Čerepová

Telefón 041/5117 282

Ing. Viera Šuláková

Janka Kráľa 4
Telefón 041/5117 339

Oddelenie živnostenskej kontroly

Ing. Stanislav Jančiga

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 311

Mgr. Jaroslava Dujčíková

Telefón 041/5117 214

Bc. Martin Mazáč

Telefón 041/5117 272

Mgr. Ivan Kubica

Telefón 041/5117 266

Mgr. Oľga Marettová

Telefón 041/5117 214

Ing. Denisa Jakubeková

Telefón 041/5117 301

Ing. Miroslav Papánek

Telefón 041/5117 483

Ing. Lucia Tomková

Telefón 041/5117 340

JUDr. Miroslava Baľáková

Telefón 041/5117 210

Mgr. Zuzana Hutyrová

Telefón 041/5117 210

Ing. Ľuboš Stanko

Telefón 041/5117 340

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Ľubomír Hollý, vedúci odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 550

Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Jaroslav Gír

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 554

Ing. Miroslav Balko

Telefón 041/5117 561

Ing. Imrich Bros

Telefón 041/5117 559

Ing. František Dudáš

Telefón 041/5117 562

Marta Marčišová

Telefón 041/5117 555

Beáta Osiková

Telefón 041/5117 551

Ing. Jaroslav Suchopárek

Telefón 041/5117 552

Oddelenie obrany štátu

Ing. Ivan Galvánek

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 557

Anna Fujáková

Telefón 041/5117 560

Gabriela Koššová

Telefón 041/5117 558

Mgr. Radoslav Pavlis

Telefón 041/5117 558

Mgr. Martina Sudárová

Telefón 041/5117 556

Bc. Božena Trenčáková

Telefón 041/5117 556

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Miroslav Bobčík

vedúci KS IZS
Telefón 041/5117 381

Mgr. Karol Baláž

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Peter Beníček

Telefón 041/5117 255

Ing. Jaroslav Burčo

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Jana Čupáková

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Mária Jesenská

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Iveta Krchnavá

Telefón 041/5117 195

Ing. Jozef Lysík

Telefón 041/5117553

Ing. Peter Mintál

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Janka Očková

Telefón 041/5117 249,289

Bc. Lenka Palicová

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Helena Polakovičová

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Mária Boháčová

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Katarína Harišová

Telefón 041/5117 249, 289

Odbor školstva

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD., vedúci odboru

Komenského 35, 010 01 Žilina
Telefón 041/7076211

Oddelenie odborných a metodických činností

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

vedúca oddelenia
Telefón 041/7076 244

Mgr. Berzáková Emília

Telefón 041/7076 235

Mgr. Magdaléna Cúgová

Telefón 041/7076 231

PhDr. Janka Eldesová

Telefón 041/7076 238

Mgr. Vladimír Kvaššay

Telefón 041/7076 230

Mgr. Mária Petráková

Telefón 041/7076 245

Ing. Ján Polák

Telefón 041/7076 234

Ing. Anna Trauerová

Telefón 041/7076 236

Mgr. Jana Černická

Telefón 041/ 7076 239

PhDr. Elena Diechová, PhD.

Telefón 041/7076 232

Mgr. Marián Kapala

Telefón 041/7076 246

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Pavol Kubo

vedúci oddelenia
Telefón 041/7076 220

Ing. Marianna Bartošová

Telefón 041/7076 227

Ing. Anna Chrenková

Telefón 041/7076 227

Ing. Janka Kormaňáková

Telefón 041/7076 229

Henrieta Papanová

Telefón 041/7076 226

Jozefína Sandanusová

Telefón 041/7076 221

Mgr. Iveta Šarláková

Telefón 041/7076 223

Mgr. Petra Koháryová

Telefón 041/7076 249

Oddelenie špecializovaných činností

Ing. Jaroslav Hičík

vedúci oddelenia
Telefón 041/7076 240

Ing., Bc. Miroslav Fitt

Telefón 041/7076 251

JUDr. Janka Hricová

Telefón 041/7076 213

Iveta Líšková

Telefón 041/7076 251

Mgr. Helena Moravčíková

Telefón 041/7076 242

Ing. Iveta Sedláčková

Telefón 041/7076 241

Mgr. Lenka Ferenčáková

Telefón 041/7076 211

Anna Kupčuliakova

Telefón 041/7076 206

Mgr. Alena Hlavatá

Telefón 041/7076 248

 Odbor výstavby a bytovej politiky 

Ing. Pavol Valárik, vedúci odboru

A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Telefón 041/5643 425

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Ing. Anna Tomkówa

vedúca oddelenie
Telefón 041/5643 335

Mgr. Sláva Bátorová

Telefón 041/5643 337

Mgr. Anna Damašková

Telefón 041/5643 336

Mgr. Katarína Ďuranová

Telefón 041/5643 325

Ing. Alena Janišová

Telefón 041/5643 305

Miloš Chovanec

Telefón 041/5643 036

Ing. Dagmar Kodymová

Telefón 041/5643 373

Ing. arch. Iveta Královičová

Telefón 041/5643 356

Mgr. Andrej Pavlech

Telefón 041/5643 356

Ing. Richard Pálfy

Telefón 041/5643 374

Ing. Silvia Repkovská

Telefón 041/5643 356

Ing. Eva Kullová

Telefón 041/5643 305

Oddelenie územného plánovania

Ing. arch. Vladimír Hrívik

vedúci oddelenia
Telefón 041/5643 353

Ing. arch. Maria Krajčová

Telefón 041/5643 424

Ing. arch. Ingrid Tomová

Telefón 041/5643 424

Oddelenie bytovej politiky

Mgr. Andrea Vančáková

vedúca oddelenia
Telefón 041/5643 339

Ing. Peter Ďurana

Telefón 041/5643 355

Mgr. Zuzana Pekaríková

Telefón 041/5643 355

JUDr. Bernardína Klincová

Telefón 041/5643 355

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Marián Vranka, vedúci odboru

Predmestská 1613, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 490

Ing. Kristína Hrušková

Telefón 041/5117 377

Ing. Jolana Balcárková

Telefón 041/5117 355

Ing. Ján Bílik

Telefón 041/5117 492

Ing. Pavol Dodek

Telefón 041/5117 497

Ing. Anna Gallová

Telefón 041/5117 363

Mgr. Gabriela Nestešová

Telefón 041/5117 317

Bc. Miroslava Komorníková

Telefón 041/5117 496

Ing. Pavol Krakovský

Telefón 041/5117 496

Ing. Leona Lučaníková

Telefón 041/5117 407

Ing. Ľubomír Marejka

Telefón 041/5117 221

Ing. Zuzana Subiaková

Telefón 041/5117 306

Ing. Monika Mikovčáková

Telefón 041/5117 494

Ing. Ján Munk

Telefón 041/5117 493

JUDr. Vladimír Urban

Telefón 041/5117 261

Ing. Zuzana Polkorábová

Telefón 041/5117 364

Ing. Katarína Dolejší

Telefón 041/5117 499

Ing. Jaroslav Mičian

Telefón 041/5117 317

Ing. Lucia Jurištová

Telefón 041/5117 497

Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Drahomíra Macášková, vedúca odboru

Nám.M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Telefón 041/5076 801
Fax 041/5076 809

Bc. Klára Kapalová

sektretariát
Telefón 041/5076 816

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Štefan Geisbacher

vedúci oddelenia
Telefón 041/5076 803

RNDr. Daniela Krišpinská

Telefón 041/5076 810

Ing. Tomáš Ďurian

Telefón 041/5076 806

Ing. Ján Rybár

Telefón 041/5076 806

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Dagmar Grófová

vedúca oddelenia
Telefón 041/5076 804

RNDr. Viera Chabanová

Telefón 041/5076 808

Ing. Silvia Kližanová

Telefón 041/5076 804

Ing. Martina Koňušíková

Telefón 041/5076 808

Ing. Miroslava Maceková

Telefón 041/5076 804

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniela Hančíková

vedúca oddelenia
Telefón 041/5076 802

Ing. Adriana Nemčoková

Telefón 041/5076 824

Mgr. Ľubica Hanuliaková

Telefón 041/5076 824

Ing.Filip Rojik, PhD.

Telefón 041/5076 817

Ing. Mária Brezániová

Telefón 041/5076 819

Ing. Mária Križová

Telefón 041/5076 820

Mgr. Tatiana Ďurajková

Telefón 041/5076 823

Mgr. Zuzana Grófová

Telefón 041/5076 823

Ing. Anna Slotová

Telefón 041/5076 817

Mgr. Janka Debnárová

Telefón 041/5076 822

Mgr. Ľubica Gavroňová

Telefón 041/5076 814

Ing. Juliána Baltiarová

Telefón 041/5076 819

Ing. Tatiana Rosincová

Telefón 041/5076 820

Bc. Katarína Buchtová

Odbor opravných prostriedkov

JUDr. Adriana Bérešová, vedúca odboru

Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Telefón 041/5074200

Referát vnútorných vecí 

 

Ing. Andrea Hrivíková

Telefón 041/5074 247

JUDr. Alžbeta Štefanková

Telefón 041/5074 288

JUDr. Slávka Zanovitová

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Drahomíra Bugáňová

Telefón 041/5059223

Referát pôdohospodárstva

Ing. Peter Bunčák

Telefón 041/5074262

Ing. Juraj Cviček

Telefón 041/5074287

Ing. Marián Futák

Telefón 041/5074 284

Ing. Augustín Chovaňák

Telefón 041/5074283

JUDr. Janka Kucejová

Telefón 041/5074244

Eva Líšková

Telefón 041/5074249

Ing. Pavol Milúch

Telefón 041/5074242

Ing. Martin Schestág

Telefón 041/5074 284

Ing. Soňa Šurinová

Telefón 041/5074245

Bc. Sandra Holetschkeová

Telefón 041/5074 242

Ing. Jana Ničíková

Telefón 041/5074 241

Referát starostlivosti o životné prostredie

JUDr. Zuzana Kucková

Telefón 041/5074 281

Referát katastra nehnuteľností

Janka Gabčová

Telefón 041/2817519

Mgr. Ondrej Halama

Telefón 041/2817518

Mgr. Róbert Hlavoň

Telefón 041/2817504

Mgr. Vladimír Ľupták

Telefón 041/2817517

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Štefan Macášek, vedúci odboru

Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Telefón 041/5074 285

Ing. Helena Baumgartnerová

Andreja Kmeťa 17, Žilina
Telefón 041/5074 214

Ing. Miroslav Bambuch

Telefón 041/5074 261

Ing. Ľubomír Butko

Telefón 041/5074 218

Ing. Andrea Dodeková

Telefón 041/5074 212

Bc. Alena Dudeková

Telefón 041/5074 215

Bc. Alena Hreusová

Telefón 041/5074 214

Ing. Mária Chovanová

Telefón 041/5074 211

Ing. Ivan Kocúr

Telefón 041/5074 232

Dušan Kubička

Telefón 041/5074 260

Ing. Helena Majková

Telefón 041/5074 216

Ing. Martin Majer

Telefón 041/5074 276

Miroslava Müller

Telefón 041/5074 213

Ing. Dana Sokolovská

Telefón 041/5074 211

Ing. Ján Štrajcher

Telefón 041/5074 217

Ing. Miroslav Valenčík

Telefón 041/5074 246

Ing. Alena Vojvodová

Telefón 041/5074 210

Ľubomíra Macková

Telefón 041/5074 275

Katastrálný odbor

Ing. Anna Štrengerová, vedúca odboru

A. Kmeťa 17, 011 32 Žilina
Telefón 041/2817 500

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/2817 503

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Vlasta Mruzeková

Telefón 041/2817 835

Ing. Daniela Veselovská

Telefón 041/2817 827

Ing. Milan Turčák

Telefón 041/2817 830

Bc. Gabriela Šeligová

Telefón 041/2817 818

Ing. Monika Ozániková

Telefón 041/2817 835

Ing. Petra Veveričíková

Telefón 041/2871 830

Bc. Adriana Hucíková

Telefón 041/2817 827

Bc Peter Dávidík

Telefón 041/2817 523

Ing. Andrea Stupárková

Telefón 041/2817 830

Erika Randová

Telefón 041/2817 805

Technicko-informačný referát

Ing. Božena Harvancová

Telefón 041/2817 511

Ing. Monika Matúšková

Telefón 041/2817 512

Ing. Anna Kašiarová

Telefón 041/2817 803

Alena Ciranová

Telefón 041/2817 828

Eva Trzubová

Telefón 041/2817 513

Darina Dulová

Telefón 041/2817 807

Dana Gallová

Telefón 041/2817 832

Marta Čerňanová

Telefón 041/2817 828

Ladislav Rybárik

Telefón 041/2817 805

Katarína Barčiaková

Telefón 041/2817 808

Mária Hrošovská

Telefón 041/2817 832

Katarína Kochová

Telefón 041/2817 828

Ing. Diana Šusteková

Telefón 041/2817 830

Ing. Eva Rybárska

Telefón 041/2817 523

Ing. Jana Matysová

Telefón 041/2817 809

Ing. Martina Gulášová

Telefón 041/2817 835

Bc. Eleonóra Onofrejová

Telefón 041/2817 805

Oddelenie zápisov práv k nhnuteľnostiam

JUDr. Helena Ščambová

vedúca oddelenia
Telefón 041/2817 800

Alena Kramáreková

Telefón 041/2817 833

Jana Smidová

Telefón 041/2817 821

Viera Filová

Telefón 041/2817 813

Mária Drábiková

Telefón 041/2817 825

Ľudmila Jacková

Telefón 041/2817 814

Ľubica Priečková

Telefón 041/2817 823

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/2817 820

Monika Linetová

Telefón 041/2817 819

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/2817 817

Bc. Lenka Čelková

Telefón 041/2817 822

Viera Pohančeníková

Telefón 041/2817 822

Danka Oščiatková

Telefón 041/2817 821

Alena Višňovská

Telefón 041/2817 824

Ľubica Adamcová

Telefón 041/2817 823

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/2817 815

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/2817 816

Mgr. Ivan Šamudovský

Telefón 041/2817 837

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/2817 508

JUDr. Romana Kavecká

Telefón 041/2817 507

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/2817 834

Mgr. Róbert Hlavoň

Telefón 041/2817 834

JUDr. Viera Martincová

Telefón 041/2817 801

Mária Kožánková

Telefón 041/2817 817

Dominika Tichá

Telefón 041/2817 804

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/2817 833

Oddelenie registratúry

Tumová Jana

vedúca oddelenia
Telefón 041/2817 502

Alena Kramáreková

Telefón 041/2817 833

Jana Smidová

Telefón 041/2817 821

Viera Filová

Telefón 041/2817 813

Mária Drábiková

Telefón 041/2817 825

Ľudmila Jacková

Telefón 041/2817 814

Ľubica Priečková

Telefón 041/2817 823

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/2817 820

Monika Linetová

Telefón 041/2817 819

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/2817 817

Bc. Lenka Čelková

Telefón 041/2817 822

Viera Pohančeníková

Telefón 041/2817 822

Danka Oščiatková

Telefón 041/2817 821

Alena Višňovská

Telefón 041/2817 824

Ľubica Adamcová

Telefón 041/2817 823

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/2817 815

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/2817 816

Mgr. Ivan Šamudovský

Telefón 041/2817 837

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/2817 508

JUDr. Romana Kavecká

Telefón 041/2817 507

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/2817 834

Mgr. Róbert Hlavoň

Telefón 041/2817 834

JUDr. Viera Martincová

Telefón 041/2817 801

Mária Kožánková

Telefón 041/2817 817

Dominika Tichá

Telefón 041/2817 804

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/2817 833