Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2017, Sobota
 

Zamestnanci

Prednosta: PhDr. Michal Lavrík

Odbor organizačný

Ing. Miroslav Kašuba, vedúci odboru

Mgr. Michaela Mikulíková

Telefón 041/733 5604

Bc. Emília Pavlusíková

Telefón 041/733 5608

Mgr. Katarína Pavlusíková

Telefón 041/733 5605

Ing. Janka Svrčková

Telefón 041/733 5607

Milan Mihalda

Telefón 041/733 5609

Ing. Katarína Ďurajková

Telefón 041/733 5601

Odbor majetkovoprávny

JUDr. Erika Sandanusová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117211
Fax 041/5117303

Mgr. Anna Ftorková

Telefón 041/5117 386

Mgr. Katarína Klocáňová

Telefón 041/5117 386

Mgr. Jelenčiaková Ľudmila

Telefón 041/5117 309

Mgr. Ľudmila Križková

Telefón 041/5117 297

Mgr. Ivana Mučková

Telefón 041/5117 220

JUDr. Ing. Eva Pavčová

vysunuté pracovisko Dolný Kubín

Mgr. Jarmila Pytlová

Telefón 041/5117 238

Bc. Anna Raždíková

Telefón 041/5117 347

Mgr. Pavol Sapara

Telefón 041/5117 387

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Kamil Ruman, vedúci odboru

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Ing. Viera Šutáková

vedúca oddelenia zast.
Telefón 041/733 5664

Mgr. Ivana Frajtová

Telefón 041/733 5661

Bc. Božena Chládeková

Telefón 041/733 5662

Ing. Katarína Kacianová

Telefón 041/733 5663

Mgr. Mária Komancová

Telefón 041/733 5659

Mgr. Alena Štrbová

Telefón 041/733 5666

Mgr. Ďurmeková Darina

Telefón 041/733 5665

Oddelenie priestupkové

JUDr. Katarína Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5641

Ing. Jarmila Bednárová

Telefón 041/733 5644

Ing. Daniela Konkolová

Telefón 041/733 5647

Bc. Jana Kirnerová

Telefón 041/733 5646

Mgr. Alena Žiačiková

Telefón 041/733 5654

Eva Martinčová

Telefón 041/733 5650

Bc. Šipková Monika

Telefón 041/733 5651

Ing. Viktor Šimko

Telefón 041/733 5652

Mgr. Lýdia Šusteková

Telefón 041/733 5653

Michaela Cihá

Telefón 041/733 5648

Mgr. Mariana Gašincová

Telefón 041/733 5645

Mgr. Andrea Záborská

Telefón 041/733 5655

JUDr. Mgr. Lucia Kyselová

Telefón 041/733 5649

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Gabriela Balážová, vedúca odboru

Oddelenie živnostenskej registrácie

Ing. Lenka Bernaťáková

Telefón 041/733 5803

Bc. Jana Čagalová

Telefón 041/733 5815

Bc. Zdenka Holbojová

Telefón 041/733 5805

Ing. Lucia Tomková

Telefón 041/733 5809

Daniela Máliková

Telefón 041/733 5806

Mgr. Mária Mikolášiková

Telefón 041/733 5812

Ing. Anna Pániková

Telefón 041/3100 420

Ing. Zdenka Prieložná

Telefón 041/733 5804

Ing. Lucia Stoláriková

Telefón 041/733 5813

Ing. Monika Svrčková

Telefón 041/733 5814

Ing. Mária Krišková

Telefón 041/733 5802

Oddelenie živnostenskej kontroly

Ing. Stanislav Jančiga

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5820

Mgr. Jaroslava Dujčíková

Telefón 041/733 5819

Bc. Martin Mazáč

Telefón 041/733 5822

Mgr. Ivan Kubica

Telefón 041/733 5824

Mgr. Oľga Marettová

Telefón 041/733 5816

Ing. Denisa Jakubeková

Telefón 041/733 5825

Ing. Miroslav Papánek

Telefón 041/733 5825

JUDr. Zuzana Hutyrová

Telefón 041/733 5818

Ing. Ľuboš Stanko

Telefón 041/733 5821

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Ľubomír Hollý, vedúci odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 550

Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Jaroslav Gír

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 554

Ing. Miroslav Balko

Telefón 041/5117 561

Ing. Imrich Bros

Telefón 041/5117 559

Ing. František Dudáš

Telefón 041/5117 562

Marta Marčišová

Telefón 041/5117 555

Beáta Osiková

Telefón 041/5117 551

Ing. Jaroslav Suchopárek

Telefón 041/5117 552

Oddelenie obrany štátu

Ing. Ivan Galvánek

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 557

Anna Fujáková

Telefón 041/5117 560

Gabriela Koššová

Telefón 041/5117 558

Mgr. Radoslav Pavlis

Telefón 041/5117 558

Mgr. Martina Sudárová

Telefón 041/5117 556

Bc. Božena Trenčáková

Telefón 041/5117 556

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Miroslav Bobčík

vedúci KS IZS
Telefón 041/5117 381

Mgr. Karol Baláž

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Peter Beníček

Telefón 041/5117 255

Ing. Jaroslav Burčo

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Jana Čupáková

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Mária Jesenská

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Iveta Krchnavá

Telefón 041/5117 195

Ing. Jozef Lysík

Telefón 041/5117553

Ing. Peter Mintál

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Janka Očková

Telefón 041/5117 249,289

Bc. Lenka Palicová

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Helena Polakovičová

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Mária Boháčová

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Katarína Harišová

Telefón 041/5117 249, 289

Odbor školstva

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD., vedúci odboru

Oddelenie odborných a metodických činností

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

vedúca oddelenia

Mgr. Berzáková Emília

Mgr. Magdaléna Cúgová

PhDr. Janka Eldesová

Mgr. Vladimír Kvaššay

Mgr. Mária Petráková

Ing. Ján Polák

Ing. Anna Trauerová

Mgr. Jana Černická

PhDr. Elena Diechová, PhD.

Mgr. Marián Kapala

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Pavol Kubo

vedúci oddelenia
Telefón 041/7076 220

Ing. Marianna Bartošová

Ing. Anna Chrenková

Ing. Janka Kormaňáková

Henrieta Papanová

Jozefína Sandanusová

Mgr. Iveta Šarláková

Mgr. Petra Koháryová

Oddelenie špecializovaných činností

Ing. Jaroslav Hičík

vedúci oddelenia

Ing., Bc. Miroslav Fitt

JUDr. Janka Hricová

Iveta Líšková

Mgr. Helena Moravčíková

Ing. Iveta Sedláčková

Mgr. Lenka Ferenčáková

Anna Kupčuliakova

Mgr. Alena Hlavatá

 Odbor výstavby a bytovej politiky 

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Ing. Anna Tomkówa

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5979

Mgr. Sláva Bátorová

Telefón 041/733 5991

Mgr. Anna Damašková

Telefón 041/733 5997

Mgr. Katarína Ďuranová

Telefón 041/733 5981

Ing. Alena Janišová

Telefón 041/733 5990

Miloš Chovanec

Telefón 041/733 5994

Ing. Dagmar Kodymová

Telefón 041/733 5985

Ing. arch. Iveta Královičová

Telefón 041/733 5988

Mgr. Andrej Pavlech

Telefón 041/733 5982

Ing. Richard Pálfy

Telefón 041/733 5984

Ing. Silvia Repkovská

Telefón 041/733 5987

Ing. Eva Kullová

Telefón 041/733 5993

Oddelenie územného plánovania

Ing. arch. Vladimír Hrívik

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5999

Ing. arch. Maria Krajčová

Telefón 041/733 5995

Ing. arch. Ingrid Tomová

Telefón 041/733 5992

Oddelenie bytovej politiky

Mgr. Andrea Vančáková

vedúca oddelenia

Ing. Peter Ďurana

Telefón 041/733 5986

Mgr. Zuzana Pekaríková

Telefón 041/733 5989

JUDr. Bernardína Klincová

Telefón 041/733 5983

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Marián Vranka, vedúci odboru

Telefón 041/733 5830

Ing. Stanislava Michálková

Telefón 041/733 5833

Ing. Ján Bílik

Telefón 041/733 5846

Ing. Anna Gallová

Telefón 041/733 5834

Mgr. Gabriela Nestešová

Telefón 041/733 5733

Bc. Miroslava Komorníková

Telefón 041/733 5839

Ing. Leona Lučaníková

Telefón 041/733 5843

Ing. Zuzana Subiaková

Telefón 041/733 5840

Ing. Monika Vojteková

Telefón 041/733 5842

Ing. Ján Munk

Telefón 041/733 5845

JUDr. Vladimír Urban

Telefón 041/733 5831

Ing. Zuzana Polkorábová

Telefón 041/733 5844

Ing. Katarína Dolejší

Telefón 041/733 5832

Ing. Lucia Straková

Telefón 041/733 5841

Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Drahomíra Macášková, vedúca odboru

Bc. Klára Kapalová

sektretariát

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Tomáš Ďurian

Telefón 041/733 5672

Ing. Ján Rybár

Telefón 041/733 5693

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Dagmar Grófová

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5696

Ing. Silvia Kližanová

Telefón 041/733 5697

Ing. Martina Koňušíková

Telefón 041/733 5695

Ing. Miroslava Maceková

Telefón 041/733 5698

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniela Hančíková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5671

Ing. Adriana Nemčoková

Telefón 041/733 5684

Mgr. Ľubica Hanuliaková

Telefón 041/733 5687

Ing.Filip Rojik, PhD.

Telefón 041/733 5685

Ing. Mária Brezániová

Telefón 041/733 5682

Ing. Mária Križová

Telefón 041/733 5679

Mgr. Simona Baránková

Telefón 041/733 5680

Ing. Anna Slotová

Telefón 041/733 5673

Mgr. Janka Debnárová

Telefón 041/733 5676

Ing. Juliána Baltiarová

Telefón 041/733 5683

Ing. Tatiana Rosincová

Telefón 041/733 5678

Bc. Katarína Buchtová

Telefón 041/733 5681

Odbor opravných prostriedkov

JUDr. Adriana Bérešová, vedúca odboru

Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Telefón 041/5074 200

Referát vnútorných vecí 

 

Ing. Andrea Hrivíková

Telefón 041/5074 274

JUDr. Slávka Zanovitová

Telefón 041/5074 288

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Drahomíra Bugáňová

Telefón 041/5059 223

Referát pôdohospodárstva

Ing. Peter Bunčák

Telefón 041/5074 262

Ing. Juraj Cviček

Telefón 041/5074 287

Ing. Marián Futák

Telefón 041/5074 284

Ing. Augustín Chovaňák

Telefón 041/5074 283

JUDr. Janka Kucejová

Telefón 041/5074 244

Eva Líšková

Telefón 041/5074 249

Ing. Pavol Milúch

Telefón 041/5074 242

Ing. Martin Schestág

Telefón 041/5074 284

Ing. Soňa Šurinová

Telefón 041/5074 245

Bc. Sandra Holetschkeová

Telefón 041/5074 242

Ing. Jana Ničíková

Telefón 041/5074 245

Referát starostlivosti o životné prostredie

JUDr. Zuzana Kucková

Telefón 041/5074 281

Referát katastra nehnuteľností

Janka Gabčová

Telefón 041/281 7519

Mgr. Vladimír Ľupták

Telefón 041/281 7517

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Štefan Macášek, vedúci odboru

Telefón 041/733 5850

Ing. Helena Baumgartnerová

Telefón 041/733 5857

Ing. Miroslav Bambuch

Telefón 041/733 5865

Ing. Ľubomír Butko

Telefón 041/733 5853

Ing. Andrea Dodeková

Telefón 041/733 5851

Bc. Alena Dudeková

Telefón 041/733 5864

Ing. Mária Chovanová

Telefón 041/733 5867

Ing. Ivan Kocúr

Telefón 041/733 5858

Dušan Kubička

Telefón 041/733 5859

Ing. Helena Majková

Telefón 041/733 5862

Miroslava Müller

Telefón 041/733 5852

Ing. Dana Sokolovská

Telefón 041/733 5866

Ing. Ján Štrajcher

Telefón 041/733 5856

Ing. Miroslav Valenčík

Telefón 041/733 5860

Ing. Alena Vojvodová

Telefón 041/733 5854

Ľubomíra Macková

Telefón 041/733 5855

Katastrálný odbor

Ing. Anna Štrengerová, vedúca odboru

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5947

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Vlasta Mruzeková

Ing. Daniela Veselovská

Ing. Milan Turčák

Bc. Gabriela Šeligová

Ing. Monika Ozániková

Ing. Petra Veveričíková

Bc. Adriana Hucíková

Bc Peter Dávidík

Ing. Andrea Stupárková

Erika Randová

Technicko-informačný referát

Ing. Milan Turčák

Telefón 041/733 5970

Ing. Anna Kašiarová

Telefón 041/733 5972

Alena Ciranová

Telefón 041/733 5975

Darina Dulová

Telefón 041/733 5715

Marta Čerňanová

Telefón 041/733 5974

Ladislav Rybárik

Telefón 041/733 5713

Katarína Barčiaková

Telefón 041/733 5714

Mária Hrošovská

Telefón 041/733 5973

Katarína Kochová

Telefón 041/733 5976

Erika Randová

Telefón 041/733 5971

Bc. Eleonóra Onofrejová

Telefón 041/733 5712

Oddelenie zápisov práv k nhnuteľnostiam

JUDr. Romana Barteková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5921

Anna Hadačová

Telefón 041/733 5932

Jana Smidová

Telefón 041/733 5943

Viera Filová

Telefón 041/733 5934

Mária Drábiková

Telefón 041/733 5933

Ľudmila Jacková

Telefón 041/733 5936

Ľubica Priečková

Telefón 041/733 5941

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/733 5939

Monika Linetová

Telefón 041/733 5938

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/733 5935

Mgr. Mária hollá

Telefón 041/733 5924

Viera Koňušíková

Telefón 041/733 5711

Danka Oščiatková

Telefón 041/733 5940

Alena Višňovská

Telefón 041/733 5944

Ľubica Adamcová

Telefón 041/733 5931

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/733 5928

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/733 5929

Mgr. Ivan Šamudovský

Telefón 041/733 5922

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/733 5923

JUDr. Helena Ščambová

Telefón 041/733 5927

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/733 5925

JUDr. Viera Martincová

Telefón 041/733 5926

Mária Rožánková

Telefón 041/733 5942

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/733 5937

Oddelenie registratúry

Tumová Jana

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5912

Anna Hadačová

Telefón 041/733 5932

Jana Smidová

Telefón 041/733 5943

Viera Filová

Telefón 041/733 5934

Mária Drábiková

Telefón 041/733 5933

Ľudmila Jacková

Telefón 041/733 5936

Ľubica Priečková

Telefón 041/733 5941

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/733 5939

Monika Linetová

Telefón 041/733 5938

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/733 5935

Mgr. Mária hollá

Telefón 041/733 5924

Viera Koňušíková

Telefón 041/733 5711

Danka Oščiatková

Telefón 041/733 5940

Alena Višňovská

Telefón 041/733 5944

Ľubica Adamcová

Telefón 041/733 5931

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/733 5928

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/733 5929

Mgr. Ivan Šamudovský

Telefón 041/733 5922

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/733 5923

JUDr. Helena Ščambová

Telefón 041/733 5927

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/733 5925

JUDr. Viera Martincová

Telefón 041/733 5926

Mária Rožánková

Telefón 041/733 5942

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/733 5937