Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

Mgr. Kamil Ruman

prednosta úradu
Telefón 041/733 5601

Sekretariát prednostu

Zuzana Drahnová

Telefón 041/733 5601

Odbor organizačný

Ing. Katarína Ďurajková

vedúca odboru
Telefón 041/733 5603

Mgr. Michaela Mikulíková

Telefón 041/733 5604

Mgr. Katarína Pavlusíková

Telefón 041/733 5605

Mgr. Zuzana Gärtnerová

Telefón 041/733 5607

Milan Mihalda

Telefón 041/733 5609

Podateľňa OÚ - Alena Moravčíková

Telefón 041/733 5700

Terézia Majtánová

Telefón 041/733 5606

Anastázia Kasajová

Telefón 041/733 5555; 041/733 5554

Emília Kyjanicová

Telefón 041/733 5555; 041/733 5554

Zuzana Drahnová

sekretariát prednostu
Telefón 041/733 5601

Bc. Marta Odváhová

Telefón 041/733 5608

Bc. Jana Kirnerová

Telefón 041/733 5612

JUDr. Zuzana Hutyrová

Telefón 041/733 5611

Ing. Lucia Boháčová

Telefón 041/733 5610

Mgr. Martina Holeščáková

Telefón 041/733 5603

Odbor majetkovoprávny

JUDr. Erika Sandanusová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 211
Fax 041/5117 303

Mgr. Katarína Klocáňová

Telefón 041/5117 386

Mgr. Ľudmila Križková

Telefón 041/5117 297

Mgr. Ivana Múčková

Telefón 041/5117 220

JUDr. Ing. Eva Pavčová

vysunuté pracovisko Dolný Kubín
Telefón 0918 805098

Mgr. Jarmila Pytlová

Telefón 041/5117 238

PhDr. Lukáš Važan

Telefón 041/5117 387

Mgr. Lenka Palajová

Telefón 041/5117 297

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ing. Viera Šutáková

vedúca odboru
Telefón 041/733 5640

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Mgr. Ivana Frajtová

Telefón 041/733 5661

Miroslava Müller

Telefón 041/733 5652

Ing. Katarína Kacianová

Telefón 041/733 5663

Mgr. Mária Komancová

Telefón 041/733 5659

Mgr. Alena Štrbová

Telefón 041/733 5666

Mgr. Ďurmeková Darina

Telefón 041/733 5665

Bc. Emília Pavlusíková

Telefón 041/733 5662

Janka Gabčová

Telefón 041/733 5660

Bc. Vladimír Michna

Telefón 041/733 5656

Bc. Milan Králik

Telefón 041/733 5660

Oddelenie priestupkové

Mgr. Gašincová Mariana

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5645

Ing. Jarmila Bednárová

Telefón 041/733 5644

Ing. Daniela Konkolová

Telefón 041/733 5647

Mgr. Andrea Záborská

Telefón 041/733 5655

Bc. Veronika Balážová

Telefón 041/733 5650

Mgr. Martina Ceterová

Telefón 041/733 5649

Mgr. Agáta Trpišová

Telefón 041/733 5654

Ing. Dominika Tŕniková

Telefón 041/733 5641

Mgr. Adriana Vrbinská

Telefón 041/733 5642

Mgr. Jaroslav Kardoš

Telefón 041/733 5657

JUDr. Martina Akantisová

Telefón 041/733 5651

Ing. Dominika Žáková

Telefón 041/733 5653

Mgr. Anna Bambúchová

Telefón 041/733 5648

Bc. Mária Várošová

Telefón 041/733 5646

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Gabriela Balážová

vedúca odboru
Telefón 041/733 5800

Oddelenie živnostenskej registrácie

PhDr. Juraj Bosý

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5801

Mgr. Iveta Holetschke

Telefón 041/733 5815

Bc. Zdenka Holbojová

Telefón 041/733 5805

Ing. Lucia Tomková

Telefón 041/733 5809

Mgr. Mária Mikolášiková

Telefón 041/733 5812

Ing. Zdenka Prieložná

OÚ KNM, Litovelská 1218
Telefón 041/2817 176

Ing. Lucia Stoláriková

Telefón 041/733 5813

Ing. Mária Krišková

Telefón 041/733 5802

Mgr. Gabriela Nestešová

Telefón 041/733 5803

Mgr. Ivan Kubica

OÚ Bytča, Zámok 104
Telefón 041/3100 420

Mgr. Oľga Marettová

Telefón 041/733 5827

Mgr. Jozef Legéň

Telefón 041/733 5806

JUDr. Bernardína Klincová

Telefón 041/733 5826

Ing. Paulína Marčan Buková

Telefón 041/733 5808

Mgr. Viera Czelisová

Telefón 041/733 5814

Oddelenie živnostenskej kontroly

Ing. Stanislav Jančiga

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5820

Mgr. Jaroslava Dujčíková

Telefón 041/733 5819

Mgr. Zuzana Valková

Telefón 041/733 5817

Ing. Denisa Jakubeková

Telefón 041/733 5823

Ing. Miroslav Papánek

Telefón 041/733 5825

Ing. Ľuboš Stanko

Telefón 041/733 5821

Mgr. Pavol Taraba

Telefón 041/733 5824

Mgr. Nicole Mareková

Telefón 041/733 5816

Mgr. Alena Kubášková

Telefón 041/733 5822

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Mgr. Miroslava Taranová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 283

Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Jaroslav Gír

vedúci oddelenia
Telefón 041/5117 554

Ing. Miroslav Balko

Telefón 041/5117 561

JUDr. Katarína Hollá

Telefón 041/5117 550

Marta Marčišová

Telefón 041/5117 555

Beáta Osiková

Telefón 041/5117 551

Ing. Jaroslav Suchopárek

Telefón 041/5117 553

Ing. Jozef Lysík

Telefón 041/5117 562

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Miroslav Bobčík

vedúci KS IZS
Telefón 041/5117 381

RNDr. Peter Beníček

Telefón 041/5117 255

Ing. Jana Hrtúsová

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Mária Jesenská

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Iveta Krchnavá

Telefón 041/5117 195

Ing. Peter Mintál

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Janka Očková

Telefón 041/5117 249,289

Ing. Helena Polakovičová

Telefón 041/5117 289,249

Ing. Mária Boháčová

Telefón 041/5117 249,289

Mgr. Jana Batrnová

Telefón 041/5117 249, 289

Ing. Ján Šulla

Telefón 041/5117 249, 289

Ing. Jana Jergušová

Telefón 041/5117 289, 249

Ing. Radoslav Palko

Telefón 041/5117 249, 289

Ing. Erika Sobolová PhD.

Telefón 041/5117 562

Odbor obrany štátu

Ing. Ivan Galvánek

vedúci odboru
Telefón 041/5117 557

Anna Fujáková

Telefón 041/5117 560

Gabriela Koššová

Telefón 041/5117 558

Mgr. Radoslav Pavlis

Telefón 041/5117 566

Danka Kyselová

Telefón 041/5117 564

Bc. Božena Trenčáková

Telefón 041/5117 556

Odbor školstva

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.

vedúci odboru
Telefón 041/7335870

Oddelenie odborných a metodických činností

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5872

Mgr. Emília Berzáková

Telefón 041/733 5881

PhDr. Janka Eldesová

Telefón 041/7335884

Mgr. Vladimír Kvaššay

Telefón 041/733 5887

Mgr. Mária Petráková

Telefón 041/733 5885

Ing. Ján Polák

Telefón 041/733 5882

Ing. Anna Trauerová

Telefón 041/733 5886

Mgr. Jana Černická

Telefón 041/733 5883

Ing. Hanuljaková Monika

Telefón 041/733 5899

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Pavol Kubo

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5871

Ing. Marianna Bartošová

Telefón 041/733 5892

Ing. Anna Chrenková

Telefón 041/733 5891

Ing. Janka Kormaňáková

Telefón 041/733 5895

Henrieta Papanová

Telefón 041/733 5896

Jozefína Sandanusová

Telefón 041/733 5894

Mgr. Iveta Šarláková

Telefón 041/733 5893

Bc. Dominika Falaštová

Telefón 041/733 5897

Oddelenie špecializovaných činností

Ing. Jaroslav Híčik

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5873

Iveta Líšková

Telefón 041/733 5876

Ing. Iveta Sedláčková

Telefón 041/733 5888

Mgr. Lenka Ferenčáková

Telefón 041/733 5874

Anna Kupčuliaková

Telefón 041/733 5877

Mgr. Alena Hlavatá

Telefón 041/733 5878

JUDr. Mgr. Lucia Kyselová

Telefón 041/733 5889

Mgr. Iveta Huláková

Telefón 041/733 5879

 Odbor výstavby a bytovej politiky 

RNDr. Ivana Žureková

vedúca odboru
Telefón 041/733 5980

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Ing. Anna Tomkówa

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5979

Mgr. Anna Damašková

Telefón 041/733 5997

Mgr. Katarína Ďuranová

Telefón 041/733 5981

Ing. Alena Janišová

Telefón 041/733 5990

Ing. Dagmar Kodymová

Telefón 041/733 5985

Mgr. Andrej Pavlech

Telefón 041/733 5982

Ing. Richard Pálfy

Telefón 041/733 5984

Ing. Silvia Repkovská

Telefón 041/733 5987

Ing. Eva Kullová

Telefón 041/733 5993

Mgr. Brigita Zajacová

Telefón 041/733 5996

Oddelenie územného plánovania

Ing. arch. Marie Krajčová

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5995

Ing. arch. Lucia Krupová

Telefón 041/733 5999

Ing. arch. Ingrid Tomová

Telefón 041/733 5992

Oddelenie bytovej politiky

Mgr. Andrea Vančáková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5998

Mgr. Silvia Bartková

Telefón 041/733 5991

Ing. Peter Ďurana

Telefón 041/733 5986

Mgr. Zuzana Pekaríková

Telefón 041/733 5989

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Marián Vranka

vedúci odboru
Telefón 041/733 5830
Fax marian.vranka@minv.sk

Cestná nákladná doprava, koncesie taxislužby

Ing. Anna Gallová

Telefón 041/733 5834

Ing. Rastislav Roško

Telefón 041/733 5835

Autoškoly, kvalifikačná karta vodiča

Ing. Rastislav Roško

Telefón 041/733 5835

Mgr. Adriana Korčeková

Telefón 041/733 5841

Ing. Leona Lučaníková

Telefón 041/733 5843

Ing. Jana Ščambová

Telefón 041/733 5832

Dovozy, stavby, prestavby a dostavby vozidiel

Michal Chytčák

Telefón 041/733 5836

Ing. Darina Struharňanská

Telefón 041/733 5838

Mgr. Alena Žiačiková

Telefón 041/733 5837

Ing. Richard Orešan

Telefón 041/733 5840

Zriaďovanie pracovísk TK, EK, KO a LPG

Mgr. Adriana Korčeková

Telefón 041/733 5841

Ing. Leona Lučaníková

Telefón 041/733 5843

Pokuty TK, EK, e-diaľničné známky

Ing. Katarína Dolejší

Telefón 041/733 5832

Ing. Stanislava Michálková

Telefón 041/733 5732

Bc. Petra Mizerová

Telefón 041/733 5733

Mgr. Roman Móric

Telefón 041/733 5831

Pozemné komunikácie

Ing. Ján Bilík

Telefón 041/733 5846

Ing. Zuzana Polkorábová

Telefón 041/733 5844

Ing. Erik Plica

Telefón 041/733 5833

Bc. Patrik Jedinák

Telefón 041/733 5839

Nadmerná a nadrozmerná preprava

Ing. Erik Plica

Telefón 041/733 5833

Mgr. Roman Móric

Telefón 041/733 5831

Ing. Jana Ščambová

Telefón 041/733 5832

Pokuty za diaľničné známky, mýto, TK, EK

Bc. Petra Mizerová

Telefón 041/733 5733

Ing. Stanislava Michálková

Telefón 041/733 5732

Ing. Katarína Dolejší

Telefón 041/733 5832

Ing. Denis Špánik

Telefón 041/733 5842

Dominika Tichá + registratúra odboru CD a PK

Telefón 041/733 5845

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing.arch. Pavel Kropitz

vedúci odboru
Telefón 041/733 5670

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Tomáš Ďurian

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5672

Ing. Veronika Brannová

Telefón 041/733 5690

Ing. Michaela Oravcová

Telefón 041/733 5685

Ing. Michaela Kubaščíková

Telefón 041/733 5674

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Dagmar Grófová

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5696

Ing. Adriana Nemčoková

Telefón 041/733 5684

Ing. Martina Koňušíková

Telefón 041/733 5695

Ing. Miroslava Maceková

Telefón 041/733 5698

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniela Hančíková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5671

Mgr. Ľubica Hanuliaková

Telefón 041/733 5687

Ing. Mária Brezániová

Telefón 041/733 5682

Mgr. Michal Valíček

Telefón 041/733 5679

Ing. Anna Slotová

Telefón 041/733 5673

Ing. Janka Debnárová

Telefón 041/733 5676

Ing. Juliána Baltiarová

Telefón 041/733 5683

Ing. Tatiana Rosincová

Telefón 041/733 5678

Ing. Mária Morháčová

Telefón 041/733 5681

Mgr. Simona Baránková

Telefón 041/733 5680

Bc. Alžbeta Fodorová

Telefón 041/733 5688

Ing. Iveta Časnochová

Telefón 041/733 5693

Mgr. Zuzana Grófová

Telefón 041/733 5691

Ing. Michaela Jakubíková

Telefón 041/733 5675

Ing. Zuzana Štadániová

Telefón 041/733 5681

Odbor opravných prostriedkov

JUDr. Adriána Bérešová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 400

Referát vnútorných vecí 

 

Ing. Andrea Kramárik

Telefón 041/5117 402

JUDr. Alžbeta Štefanková

Telefón 041/5117 404

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. arch. Iveta Královičová

Telefón 041/5117 420

Mgr. Sláva Bátorová

Telefón 041/5117 421

Referát lesného hospodárstva

Ing. Peter Bunčák

Telefón 041/5117 410

Ing. Juraj Cviček

Telefón 041/5117 411

Ing. Marián Futák

Telefón 041/5117 415

Ing. Augustín Chovaňák

Telefón 041/5117 407

Ing. Martin Schestág

Telefón 041/5117 414

Pozemkový referát

Eva Líšková

Telefón 041/5117 401

Ing. Jana Ničíková

Telefón 041/5117 418

JUDr. Janka Kucejová

Telefón 041/5117 408

Ing. Pavol Milúch

Telefón 041/5117 406

Ing. Soňa Šurinová

Telefón 041/5117 419

JUDr. Slávka Zanovitová

Telefón 041/5117 405

Referát starostlivosti o životné prostredie

JUDr. Zuzana Kucková

Telefón 041/5117 412

Mgr. Tomáš Levko

Telefón 041/5117 413

Referát katastra nehnuteľností

JUDr. Viera Martincová

Telefón 041/5117 417

JUDr. Jana Kopecká

Telefón 041/5117 416

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Štefan Macášek

vedúci odboru
Telefón 041/733 5850

Pozemkové oddelenie

Ing. Baumgartnerová Helena

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5857

Ing. Ľubomír Butko

Telefón 041/733 5853

Ing. Andrea Dodeková

Telefón 041/733 5851

Ing. Mária Chovanová

Telefón 041/733 5867

Ing. Ivan Kocúr

Telefón 041/733 5858

Ing. Helena Majková

Telefón 041/733 5862

Ing. Dana Sokolovská

Telefón 041/733 5866

Ing. Ján Štrajcher

Telefón 041/733 5856

Ing. Alena Vojvodová

Telefón 041/733 5854

JUDr. Alica Vršanská

Telefón 041/733 5863

Bc. Sandra Holetschkeová

Telefón 041/733 5864

Ing. Lenka Talapková

Telefón 041/733 5855

Ing. Monika Hranicová

Telefón 041/733 5861

Oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Miroslav Bambuch

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5865

Ing. Miroslav Valenčík

Telefón 041/733 5860

Dušan Kubička

Telefón 041/733 5859

Katastrálný odbor

JUDr. Ivan Šamudovský

vedúci odboru
Telefón 041/733 5910

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Mária Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5947

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Anna Štrengerová

vedúca referátu
Telefón 041/733 5960

Ing. Milan Turčák

Telefón 041/733 5970

Ing. Monika Ozániková

Telefón 041/733 5964

Bc. Gabriela Šeligová

Telefón 041/733 5957

Bc. Peter Dávidík

Telefón 041/733 5959

Ing. Eva Púčková

Telefón 041/733 5958

Ing. Martina Gulášová

Telefón 041/733 5963

Ing. Katarína Trbušková

Telefón 041/733 5952

Bc. Eleonóra Onofrejová

Telefón 041/733 5712

Referát technicko-informačný

Ing. Jana Matysová

vedúca referátu
Telefón 041/733 5948

Ing. Božena Harvancová

Telefón 041/733 5956

Dana Gallová

Telefón 041/733 5949

Ing. Monika Matúšková

Telefón 041/733 5962

Ing. Anna Kašiarová

Telefón 041/733 5972

Mária Hrošovská

Telefón 041/733 5973

Ing. Jana Cisáriková

Telefón 041/733 5953

archív štátnej dokumentácie

Telefón 041/733 5976

KC 4 poskytovanie informácií

Telefón 041/733 5713

KC 5 geodeti

Telefón 041/733 5714

KC 6 geodeti

Telefón 041/733 5915

Bc. Božena Olšiaková

Telefón 041/733 5949

Ing. Eva Lučaníková

Telefón 041/73305951

Ing. Eva Grochalová

Telefón 041/733 5953

Ing. Daniela Veselovská

Telefón 041/733 5954

Bc. Adriana Hucíková

Telefón 041/733 5955

Bibiána Hanus

Telefón 041/733 5714

Eva Trzubová

Telefón 041/733 5971

Mgr. Lenka Pálajová

Telefón 041/733 5915

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Mária Kubíková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5921

Jana Smidová

Telefón 041/733 5943

Viera Filová

Telefón 041/733 5934

Mária Drábiková

Telefón 041/733 5933

Alžbeta Mičuchová

Telefón 041/733 5939

Bc. Ľubomíra Husárová

Telefón 041/733 5935

Danka Oščiatková

Telefón 041/733 5940

Alena Višňovská

Telefón 041/733 5944

Ing. Miroslava Štaffenová

Telefón 041/733 5928

Mgr. Andrea Chebeňová

Telefón 041/733 5929

Ing. Helena Gregová

Telefón 041/733 5923

Bc. Anna Hadačová

Telefón 041/733 5932

Mgr. Juraj Lúčan

Telefón 041/733 5925

Ľubomíra Kavecká

Telefón 041/733 5937

Mgr. Veronika Bieliková Koššová

Telefón 041/733 5930

Ing. Martina Trháčová

Telefón 041/733 5926

Bc. Monika Sobolová

Telefón 041/733 5931

Drahomíra Pialová

Telefón 041/733 5936

Mgr. Beáta Kapšová

Telefón 041/733 5941

Monika Linetová

Telefón 041/7335938

Mgr. Radoslava Knapcová

JUDr. Erika Deáková

Telefón 041/733 5927

JUDr. Katarína Radenová

Telefón 041/7335922

JUDr. Mgr. Lenka Šutaríková LL.M.

Telefón 041/733 5924

Bc. Dana Zaťková

Ing. Milan Cibula

Mgr. Eva Oreničová

Mgr. Alena Vicenová

Telefón 041/733 5924

Mgr. Marcela Ihnátová MBA

Telefón 041/733 5920

Mgr. Martin Králik

Ing. Andrea Stupárková

Oddelenie registratúry

Tumová Jana

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5912

Viera Koňušíková

podateľňa KC 1
Telefón 041/733 5711

Jana Lišková

Telefón 041/733 5914

Mgr. Ivana Machovičová

Telefón 041//733 5913

Mgr. Tatiana Konečná

Telefón 041/733 5915

Terézia Bieliková

Telefón 041/733 5916

Mgr. Dana Micenková

Telefón 041/733 5911

podateľňa KC 2

Telefón 041/733 710

Erika Randová

Telefón 041/733 5974