Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. december 2018, Streda
 

Zamietnuté reformné zámery

Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov (HK) obdrží reformné zámery (RZ) po tom, ako predkladatelia odsúhlasia ich predloženie. Riadiaci orgán (RO) zabezpečí distribúciu podkladov na zasadnutie HK. V prípade, že HK na svojom zasadnutí zamietne predložený reformný zámer (RZ), je informácia o zamietnutí daného RZ zverejnená na webe OPEVS v časti „Zamietnuté“.

Zoznam zamietnutých RZ: