Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

žiadosti

Pozemné komunikácie

 

Žiadosť o ohlásenie stavby, stavebných úprav a udžiavacích prác (PDF, 381 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie (PDF, 357 kB)

Žiadosť o určenie dopravných značiek (PDF, 317 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (PDF, 239 kB)

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 329 kB)

Žiadosť o vydanie povoleniana uzávierku cesty (PDF, 241 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnostiv cestnom ochrannom pásme (PDF, 238 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na  pripojenie účelkomunikácie, resp. zriadenie výjazdu (PDF, 240 kB)

Žiadosť o výrub drevin (PDF, 236 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopávka, podtunelovanie, realizácia nadzemného vedenia ponad cestu) (PDF, 239 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie (umiestňovanie, nakladanie a vykladanie predmetov, usporiadavanie akcií, hnanie stáda dovytka) (PDF, 240 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia pre nadmernú dopravu (PDF, 314 kB)

Žiadosť o vyjadrenie umiestneniu reklamnej stavby (PDF, 298 kB)

 

Cestná doprava

 

F -Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 364/2019 Z.z. (PDF, 249 kB)

F-Príloha k vnútroštátnemu schváleniu JV s obmedzenou premávkou (metodický pokyn 42/2020) (PDF, 769 kB)

01 Navrh na docasne povolenie nechveleného JV (PDF, 411 kB)

02 Navrh na jednotlive uznanie (PDF, 407 kB)

03 Navrh na montaz a demontaz dvojiteho voladania vozidiel AUTOSKOLY a vykonanie zmeny v OEV cast II. (PDF, 227 kB)

04 Navrh na odstranenie prieckoveho systemu. (PDF, 223 kB)

05 Navrh na zapis nahradneho id_cisla vozidla VIN.pdf (PDF, 222 kB)

06 Navrh _na vnutrostatne_jednotlive_schvalenie_jednotlivo_dovezeneho_vozidla_ z_tretieho  statu_26_ vyhl_131-2018. (PDF, 276 kB)

07 Navrh_na_ konverziu_motocyklov_subkategorie_L3e_na_ L4e-A2_alebo_na_L4e-A3. (PDF, 303 kB)

08 Navrh_na_ opatovne_ schvalenie_ vozidla. (PDF, 216 kB)

09 Navrh_na_ zmenu_ kategorie_ vozidla_u_ privesov_O_ na_kategoriu_ Ra. (PDF, 223 kB)

10 Navrh_na_demontaz_plynoveho_zariadenia_z_vozidla. (PDF, 301 kB)

11 Navrh_na_dodatocne_schvalenie. (PDF, 308 kB)

12 Navrh_na_montaz_a_demontaz_zvlastnych_vystraznych_svetiel_oranzovej_farby_a_zapis_do_OEV_ cast II. (PDF, 304 kB)

13 Navrh_na_montaz_alebo_demontaz_plachty_na_valnikove_vozidlo_alebo_upravu_valnikoveho_vozidla_na_plosinove. (PDF, 275 kB)

14 Navrh_na_montaz_plynoveho_zariadenia_ktore_ma_udelene_typove_schvalenie_retrofitny_system. (PDF, 278 kB)

15 Navrh_na_opravu nespravnych_technickych_udajov v OEV cast II. alebo v TOV. (PDF, 278 kB)

16 Navrh_na_pridelenie_a vydanie_ZEC s pism_C_pri_jednotlivo_dovezenom_vozidle. (PDF, 229 kB)

17 Navrh_na_upravu_vozidla_na_prepravu_nebezpecnych_veci_a_zapis_do_OEV_cast_II. (PDF, 224 kB)

18 Navrh_na_vnutrostatne_ jednotlive_ schvalenie_jednotlivo_vyrobeneho_alebo_jednotlivo_dovezeneho_systemu_komponentu_alebo_samostatnej_technickej_jednotky. (PDF, 217 kB)

19 Navrh_na_vnutrostatne_schvalenie_jednotlivo_dokonceneho_vozidla. (PDF, 224 kB)

20 Navrh_na_zapis_alternativnych_rozmerov_rafikov_a_pneumatik_do_OEV_cast_II_a_TOV_podla_42_ vyhlasky_ 131_2018. (PDF, 225 kB)

21 Navrh_na_zmenu_najvacsej_rychlosti_vozidla_a_zapis_do_OEV_cast_II . (PDF, 222 kB)

22 Plnomocenstvo. (PDF, 239 kB)

23 Priloha_k_ navrhu_ Jednotlivo_dovezeneho_vozidla_technicke_udaje_vozidla_potrebne_na_vystavenie_dokladov_vozidla. (PDF, 338 kB)

24 Vyhlasenie (nove neevidované vozidlo). (PDF, 153 kB)

25 VZOR Technicke udaje obmedzena prevadzka. (PDF, 268 kB)