Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Žiadosti

Žiadosti
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (PDF, 97 kB) (PDF, 97 kB)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (PDF, 100 kB) (PDF, 100 kB)
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo) (PDF, 98 kB) (PDF, 98 kB)
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu (PDF, 148 kB) (PDF, 148 kB)
Žiadosť o povolenie výroby jednotlivého vozidla (PDF, 96 kB) (PDF, 96 kB)
Žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla (PDF, 97 kB) (PDF, 97 kB)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla (PDF, 97 kB) (PDF, 97 kB)
Žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii v časti II/v technickom osvedčení vozidla - zápisu náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (PDF, 102 kB) (PDF, 102 kB)
Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (PDF, 103 kB) (PDF, 103 kB)
Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidečným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (PDF, 94 kB) (PDF, 94 kB)
Žiadosť o vydanie osvedčenia v evidencii časť II/technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla (PDF, 161 kB) (PDF, 161 kB)
Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 725/2004 Z. z. (PDF, 145 kB) (PDF, 145 kB)
Žiadosť o určenie použitia dočasných / trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste (PDF, 410 kB) (PDF, 410 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty (PDF, 469 kB) (PDF, 469 kB)
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty (PDF, 423 kB) (PDF, 423 kB)
Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie alebo pripojenie vjazdu a výjazdu z/na cestu (PDF, 470 kB) (PDF, 470 kB)
Žiadosť o uzávierku a obchádzku cesty (PDF, 452 kB) (PDF, 452 kB)