Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Žilinský kraj

Okresný úrad  Čadca

Okresný úrad Čadca

Palárikova 91, 022 01 Čadca
Telefón 041/4308781
Fax 041/4308771

Rebroš Milan, JUDr.

Palárikova 91, 022 01 Čadca
Telefón 041/4308780
Fax 041/4308771

e-mail: prednosta@ca.vs.sk

Okresný úrad  Dolný Kubín

Prednosta: PaedDr. Ľubomír Bláha

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
Telefón 043/581 42 01
Fax 043/581 42 31

Okresný úrad Dolný Kubín

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
Telefón 043/581 42 01
Fax 043/581 42 31

e-mail: prednosta@dk.vs.sk

Okresný úrad  Liptovský  Mikuláš

Prednosta: Ing. Ján Galvánek

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/ 55 187 11
Fax 044/ 55 18 717

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
Telefón 044/55 187 11
Fax 044/55 187 17

e-mail: prednosta@lm.vs.sk

Okresný úrad  Martin

Prednosta: Ing.Marian Ličko

Nám. S. H. Vajnského 1, 036 58 Martin
Telefón 043/4131331
Fax 043/4224781

Okresný úrad Martin

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043/4131331
Fax 043/4224781

Pracovisko v Turč. Tepliciach

SNP 514/122, 039 01 Turč. Teplice
Telefón 043/4923312

e-mail: prednosta@mt.vs.sk

Okresný úrad  Námestovo

PhDr. Miroslav Šimulčík

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Telefón 043/558 14 52 kl. 501
Fax 043/552 31 63

Okresný úrad Námestovo

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
Telefón 043/558 14 52
Fax 043/552 31 63

Detašované pracovisko Tvrdošín

Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
Telefón 0915 912 202

e-mail: prednosta@no.vs.sk

Okresný úrad  Ružomberok

Prednostka: PaedDr. Anna PARÁKOVÁ

Dončova 11, 034 01 Ružomberok
Telefón 044/43 00 905
Fax 044/432 28 71

Okresný úrad Ružomberok

Dončova 11, 034 01 Ružomberok
Telefón 044/43 00 905
Fax 044/432 28 71

e-mail: prednosta@rk.vs.sk

Okresný úrad  Žilina

Obvodný úrad Žilina

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 111
Fax 041/5651 428

Prednosta: Ing. Vladimír Macášek

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5651 402
Fax 041/5651 428

Obvodný úrad Žilina, Odbor školstva

Komenského 35, 010 01 Žilina
Fax 041/7076 215

Obvodný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky

A. Kmeťa č.17, 010 01 Žilina

e-mail: prednosta@za.vs.sk

ODBOR ŠKOLSTVA

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

web: http://www.minv.sk/?obvodny-urad-zilina