Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2019, Štvrtok
 

Prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý

Dátum narodenia: 9. apríl 1965 v Michalovciach

Vzdelanie:

1980 – 1984                 Stredná priemyselná škola stavebná Žilina, odbor požiarna ochrana

1994 – 1999                 Akadémia PZ, Bratislava

2009                            rigorózna skúška, Akadémia PZ, Bratislava

Priebeh zamestnania:

1984 – 1987                Chemko š. p. Strážske, hasič

1987 – 1988                Okresná správa Zboru PO vMichalovciach, hasič

1988 – 1995                Okresná správa Zboru PO v Michalovciach, zisťovateľ príčin vzniku požiarov

1995 – 1996                Okresná správa Zboru PO v Michalovciach, náčelník oddelenia vnútra

1996 – 1997                Jednotka Zboru PO v Michalovciach, veliteľ zmeny

1997 – 2002                Okresný úrad v Michalovciach, odbor PO, náčelník oddelenia požiarnej prevencie

2002 – 2005                Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach, vedúci oddelenia prevádzkovo technického

2006 – 2008                Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach, riaditeľ

2008 – 2011                Prezídium HaZZ, Bratislava, prezident

1.8. 2011 – 30.4. 2012 HaZÚ hl. mesta SR  Bratislavy , veliteľ

od 1.5.2012                Prezídium HaZZ, prezident

Politická činnosť:

- nie je a nikdy nebol členom žiadnej politickej strany