Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Zmluvy

od 05. 08. 2011

Na základe metodického usmernenia MV SR zo 4. augusta 2011 Obvodný úrad Nitra zvereňuje na svojej webovej stránke všetky zmluvy podpísané štatutárom organizácie.

Zmluvy zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zverejnené do 31.7.2011, nájdete na Centrálnom registri zmlúv  http://www.crz.gov.sk/