Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Zmluvy a dodatky 2012

   Zverejňovanie objednávok  /  Zverejňovanie faktúr  /  Zverejňovanie zmlúv a dodatkov

Rok:   2011 .. 2012 .. 2013 ..

 

   Popis    Subjekt Platnosť od-do  Suma   Súbor

  Zmluva o poskytovaní poštových služieb   Slovenská pošta   01.01.2012 -       text (PDF, 182 kB) scan (PDF, 911 kB)

  Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 24.11.2010   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.   01.01.2012 -       text (PDF, 103 kB) scan (PDF, 338 kB)

  Kolektívna zmluva na rok 2012   Základná organizácia odborového zväzu (SLOVES) pri Obvodnom úrade Svidník   01.01.2012 -       text (PDF, 270 kB)  

  Príloha č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2012   Základná organizácia odborového zväzu (SLOVES) pri Obvodnom úrade Svidník   01.01.2012 -       text scan

  Zmluva na aktualizáciu antivírusového softvéru   LYNX, s.r.o.   17.03.2012 - 17.03.2014       text (PDF, 102 kB) scan (PDF, 533 kB)

  Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. ObU-SK-OE/2011/04341   Monika Šmajdová - Drobček   01.04.2012 -   900,03 € / mesiac   text (PDF, 80 kB) scan (PDF, 207 kB)

  Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2012   Základná organizácia odborového zväzu (SLOVES) pri Obvodnom úrade Svidník   01.03.2012 -       text (PDF, 82 kB) scan (PDF, 196 kB)

  Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: ObU-SK-OE/2011/04367   Valéria Berežná   24.04.2012 - 24.04.2017   73,80 € / mesiac   text (PDF, 183 kB)  

  Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: ObU-SK-OE/2011/04368   Mgr. Juraj Voloch   25.04.2012 - 24.04.2017   66,75 € / mesiac   text (PDF, 195 kB)  

  Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: ObU-SK-OE/2011/04372   bmline, s.r.o.   25.04.2012 - 24.04.2017   52,20 € / mesiac   text (PDF, 203 kB)  

  Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: ObU-SK-OE/2011/04373   CK Eurotour, s.r.o. Stropkov   25.04.2012 - 24.04.2017   61,25 € / mesiac   text (PDF, 165 kB)  

  Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: ObU-SK-OE/2011/04379   Jitka Skirková   25.04.2012 - 24.04.2017   36,90 € / mesiac   text (PDF, 203 kB)  

  Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo: ObU-SK-OE/2011/04380   Ing. Andrej Harmada   25.04.2012 - 24.04.2017   36,90 € / mesiac   text (PDF, 204 kB)  

  Zmluva o odbere kolkových známok   Ministerstvo financií Slovenskej republiky   01.05.2012 - 31.12.2012       text (PDF, 128 kB) scan (PDF, 527 kB)

  Zmluva o výpožičke č. ObU-SK-OE/2012/01058-001   Centrum právnej pomoci   25.04.2012 -   36,80 € / mesiac   text (PDF, 204 kB) scan (PDF, 928 kB)

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č.: ObÚ-SK-OE/2012/01031-002   Jitka Skirková   01.02.2012 - 30.04.2012   63 € - nájomné   110,70 € - náklady   text (PDF, 95 kB) scan (PDF, 255 kB)

  Zmluva o výpožičke č.: ObU-SK-OE/2012/01686   Mesto Svidník   04.05.2012 - 03.05.2017   39,56 € / mesiac   text (PDF, 152 kB)  

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č.: ObÚ-SK-OE/2012/01026-002   Valéria Berežná   01.02.2012 - 30.04.2012   126 € - nájomné   221,40 € - náklady   text (PDF, 99 kB) scan (PDF, 297 kB)

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č.: ObÚ-SK-OE/2012/01029-002   bmline, s.r.o.   01.02.2012 - 30.04.2012   90,75 € - nájomné   156,60 € - náklady   text (PDF, 97 kB) scan (PDF, 282 kB)

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č.: ObÚ-SK-OE/2012/01030-002   CK Eurotour, s.r.o. Stropkov   01.02.2012 - 30.04.2012   245 € - nájomné   text (PDF, 97 kB) scan (PDF, 273 kB)

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č.: ObÚ-SK-OE/2012/01027-002   Mgr. Juraj Voloch   01.02.2012 - 30.04.2012   267 € - nájomné      text (PDF, 95 kB) scan (PDF, 225 kB)

  Dodatok k zmluve o pripojení č. A2403130   Orange, a.s.   15.05.2012 -       text (PDF, 351 kB) scan (PDF, 1 MB)

  Dodatok k zmluve o pripojení č. A5250453   Orange, a.s.   22.05.2012 -       text (PDF, 328 kB) scan (PDF, 1 MB)

  Zmluva o poskytovaní verejných služieb   Orange, a.s.   07.06.2012 -        text (PDF, 227 kB) scan (PDF, 983 kB)

  Čiastková zmluva k rámcovej dohode č.p. SE-OVO2-2012/000303-065, číslo: ObU-SK-OE/2012/02754-001 o zabezpečení stravných poukážok   VAŠA Slovensko, s.r.o.   01.07.2012 - 30.06.2016       text (PDF, 107 kB) scan (PDF, 643 kB)

  Zmluva o výpožičke č. ObU-SK-OE/2012/00123-001   SR - Krajský úrad životného prostredia Prešov   01.07.2012 - 30.06.2017   208,40 € / mesiac   text (PDF, 153 kB) scan (PDF, 1 MB)

  Dodatok k zmluve o pripojení č. A6402694   Orange, a.s.   16.07.2012 - 15.07.2014       text (PDF, 384 kB) scan (PDF, 2 MB)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A0655902, Ident. kód dodatku 6050017   Orange, a.s.   20.07.2012 - 19.07.2014       text (PDF, 248 kB) scan (PDF, 1 MB)

  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 036783, Ident. kód dodatku 6050023   Orange, a.s.   20.07.2012 - 19.07.2014       text (PDF, 204 kB) scan (PDF, 730 kB)

  Zmluva o výpožičke č. ObU-SK-OE/2012/02197-001   SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky   01.10.2012 - 30.09.2017   36,80 € / mesiac   text (PDF, 176 kB) scan (PDF, 795 kB)

  Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. ObÚ-SK-OE/2011/04380   Ing. Andrej Harmada   30.09.2012       text (PDF, 90 kB) scan (PDF, 286 kB)

  Dohoda o uznaní dlhu   Ing. Andrej Harmada   31.05.2013   291,58 €   text (PDF, 97 kB) scan (PDF, 330 kB)

  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2012   Mesto Giraltovce   01.10.2012 -    46 € / mesiac   text (PDF, 295 kB) scan (PDF, 1 MB)

  Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. ObU-SK-OE/2012/02767-001   ČaSS, spol. s r. o.   24.10.2012 - 23.10.2016   515,60 € / mesiac   text (PDF, 302 kB) scan (PDF, 2 MB)

  Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu, zmluva č. ObÚ-SK-OE/2011/04368   Mgr. Juraj Voloch - súdny exekútor   31.10.2012       text (PDF, 132 kB) scan (PDF, 253 kB)

  Dohoda o úhrade nájomného a prev. nákladov za služby spojené s užívaním nebyt. priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/003486-007   Bc. Mikuláš Krajkovič   01.11.2012       text (PDF, 122 kB) scan (PDF, 284 kB)

  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ObÚ-SK-OE/2012/03486   Bc. Mikuláš Krajkovič   09.11.2012 - 08.11.2017   21 €/mes. - nájomné   36,90 €/mes. - náklady   text (PDF, 198 kB) scan (PDF, 254 kB)

  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ObÚ-SK-OE/2012/03487   D stav, s r. o.   09.11.2012 - 08.11.2017   78,46 €/mes. -nájomné   text (PDF, 980 kB) scan (PDF, 405 kB)

  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ObÚ-SK-OE/2012/04380   V.K.R. , s r. o.   09.11.2012 - 08.11.2017   21 €/mes. - nájomné   36,90 €/mes. - náklady   text (PDF, 320 kB) scan (PDF, 262 kB)

  Dohoda o úhrade nájomného a prev. nákladov za služby spojené s užívaním nebyt. priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/00105, 00106   Dušan Kuzma   19.11.2012 - 19.12.2012   1064,20 €   text (PDF, 130 kB) scan (PDF, 266 kB)

  Dohoda o úhrade nájomného a prev. nákladov za služby spojené s užívaním nebyt. priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/03480-002   V.K.R. , s r. o.   21.11.2012 - 21.12.2012   115,80 €   text (PDF, 171 kB) scan (PDF, 305 kB)

  Dohoda o splátkach č. ObU-SK-OE/2012/02464-12   Michal Ferenc   20.12.2012 - 20.09.2013   25 € / mesiac   text (PDF, 128 kB) scan (PDF, 366 kB)

  Dohoda o splátkach č. ObU-SK-OE/2012/03596-12   Milan Grundza   20.12.2012 - 20.05.2013   20 € / mesiac   text (PDF, 138 kB) scan (PDF, 391 kB)

  Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov č. ObÚ-SK-OE/2012/04052-003   SR - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky   20.12.2012 - 20.09.2013   433,29 € / mesiac   text (PDF, 183 kB) scan (PDF, 477 kB)

  Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov č. ObÚ-SK-OE/2012/04368-003   SR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov   20.12.2012 - 20.05.2013   309,02 € / mesiac   text (PDF, 235 kB) scan (PDF, 472 kB)

  Zmluva o výpožičke č. ObU-SK-OE/2012/04051-002   SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie   12.12.2012 - 11.12.2017   236,20 € / mesiac   text (PDF, 227 kB) scan (PDF, 975 kB)