Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Zmluvy a dodatky 2013

   Zverejňovanie objednávok  /  Zverejňovanie faktúr  /  Zverejňovanie zmlúv a dodatkov

Rok:   2011 .. 2012 .. 2013 ..

 

   Popis    Subjekt Platnosť od-do  Suma   Súbor

  Dodatok č.4 k zmluve č. KMCO-109-43/CO-2008   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   14.12.2012       text scan

  Zmluva o výpožičke č. ObU-SK-OE/2012/04052-002   SR - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky   18.12.2012       text scan

  Zmluva o výpožičke č. ObU-SK-OE/2012/04368-002   SR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov   18.12.2012 - 17.12.2017   309,02 € / mesiac   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04766-001   Viera Šoltésová   19.01.2013   21 €/mes. - nájomné   36,90 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04765-001   Bc. Jozef Dirga   19.01.2013   19,75 €/mes. - nájomné            34,75 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04755-001   JAKES, s.r.o.   19.01.2013   32,81 €/mes. - nájomné            56,60 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04764-001   Jozef Tkáč   26.01.2013   22,40 €/mes. - nájomné            36,90 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04754-001   Zdenka Červeňáková   16.01.2013   31,63 €/mes. - nájomné            54,51 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04760-001   ADM com, s.r.o.   16.01.2013   21 €/mes. - nájomné            36,90 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04761-001   Obec Nižný Orlík   29.12.2012   136,75 €/mes. - nájomné            138,79 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04756-001   JAKIS, s.r.o.   16.01.2013   21 €/mes. - nájomné            36,90 €/mes. - náklady   text scan

  Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru č. ObÚ-SK-OE/2012/04763-001   JUDr. Dušan Zápotocký - advokát   19.01.2013   21,70 €/mes. - nájomné            36,90 €/mes. - náklady   text scan