Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 
Okresné úrady / Okresné úrady / TRENČIANSKY KRAJ / Prievidza / Zmluvy / Zmluvy do 31.8.2011 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv

Zmluvy do 31.8.2011 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv

Zoznam zmlúv

Číslo

Dodávateľ

Predmet

Suma

Účinnosť

Hypertextové prepojenie

OBU-PD_ZM_10447-2011_2011

Slovak Telekom, a. s.

Dodatok k dohode o VVP Biznis Partner nonstop

0

05.08.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=244857&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-01130-31-2010-7274_2011

Obec Koš

Dodatok k zmluve o výpožičke

1374.9

30.07.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=241761&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-01130-29-2010-6491_2011

Obec Kocurany

Dodatok k zmluve o výpožičke

1062.14

30.07.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=241754&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-23-2011-007533_2011

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zmluva o výpožičke

561.27

30.07.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=241744&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-8-2011-007292_2011

Nemocnica Handlová- 2. súkromná nemocnica, s.r.o.

Zmluva o výpožičke

2468.89

30.07.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=241736&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-7-2011-007287_2011

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

Zmluva o výpožičke

72223.14

30.07.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=241723&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-00393-15-2010-1311_2011

Mesto Prievidza

Dodatok k zmluve o výpožičke

55699.11

16.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=208352&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-00393-10-2010-1158_2011

Gymnázium Ivana Bellu

Dodatok k zmluve o výpožičke

2852.65

16.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=208332&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-00393-12-2010-1275_2011

Mesto Bojnice

Dodatok k zmluve o výpožičke

5324.48

16.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=208316&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-00393-14-2010-1309_2011

Mesto Handlová

Dodatok k zmluve o výpožičke

43782.29

16.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=208304&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-00393-41-2010-6203_2011

PORFIX - pórobetón, a. s.

Dodatok k zmluve o výpožičke

3187.41

16.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=208299&l=sk

OBU-PD_ZM_185-2011_2011

Holcim (Slovensko) a.s.

Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní

0

08.07.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=224303&l=sk

OBU-PD_ZM_2094-2011_2011

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

0

30.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=218376&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-01130-66-2010-7961_2011

Obec Valaská Belá

Dodatok k zmluve o výpožičke

7591.76

29.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=217568&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-9-2011-007295_2011

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o.

Zmluva o výpožičke

1409.44

29.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=217560&l=sk

OBU-PD_ZM_2115-2011_2011

Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Poistná zmluva, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

680.31

01.07.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=216717&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-01130-27-2010-7235_2011

Obec Kanianka

Dodatok k zmluve o výpožičke

12637.77

23.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=213719&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-20-2011-007500_2011

Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.

Zmluva o výpožičke

3550.64

23.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=213232&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-18-2011-007460_2011

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zmluva o výpožičke

762.55

22.06.2011

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=212764&l=sk

OBU-PD_D01_OCOaKR-01130-40-2010-7832_2011

Obec Malá Čausa

Dodatok k zmluve o výpožičke

3893.27

22.06.2011

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=212757&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-15-2011-007437_2011

SAD Prievidza, a.s.

Zmluva o výpožičke

3874.08

18.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=210251&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-14-2011-007411_2011

Prefabetón Koš, a. s.

Zmluva o výpožičke

2321.58

18.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=210244&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-16-2011-007440_2011

Rialto s.r.o.

Zmluva o výpožičke

7415.62

18.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=210235&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-19-2011-007497_2011

Správa majetku mesta, n.o. Partizánske

Zmluva o výpožičke

181.99

18.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=210229&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-21-2011-007502_2011

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zmluva o výpožičke

1500.13

18.06.2011

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=210224&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-17-2011-007444_2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zmluva o výpožičke

340.53

18.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=210221&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-10-2011-007298_2011

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zmluva o výpožičke

17728.86

18.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=210218&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-6-2011-007266_2011

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského

Zmluva o výpožičke

1285.32

16.06.2011

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=208290&l=sk

OBU-PD_ZM_OCOaKR-01278-11-2011-007307_2011

Patria I., s. r. o.

Zmluva o výpožičke

715.26

16.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=208288&l=sk

OBU-PD_ZM_605-2011_2011

Mesto Partizánske

Kúpna zmluva

280

25.05.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=192625&l=sk

OBU-PD_ZM_1769-2011_2011

DOXX - Stravné lístky, s. r. o.

Zmluva na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravných poukážok predávajúceho

10000

08.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=202730&l=sk

OBU-PD_ZM_B-2011-1815-1_2011

Orange Slovensko, a. s.

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby

144

08.06.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=198018&l=sk

OBU-PD_ZM_1522-2011_2011

Anton Gatial

Dohoda o bezodplatnom odovzdaní vodovodnej prípojky

0

01.06.2011

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=197813&l=sk

OBU-PD_ZM_79-2011_2011

Vladimír Holúbek a manželka Dagmar Holúbková

Zmluva o zriadení vecného bremena

124

07.05.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=179553&l=sk

OBU-PD_ZM_B-2011-1258-1_2011

Mgr. Helena Kríková, Exekútorský úrad so sídlom Prievidza

Rámcová zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií

0

30.03.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=144460&l=sk

OBU-PD_ZM_624-2011_2011

Štefánia Dolníková - UPRATKO

Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb

0

12.03.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=131004&l=sk

OBU-PD_ZM_1147_2011

Vladimír Holúbek a manželka Dagmar Holúbková

Kúpna zmluva

3650

05.03.2011

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=127032&l=sk

38/2009/2009

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie

608

01.05.2009

http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=102581

38A/2009/2009

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie

541

01.02.2009

http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=102569

52/2010/2010

LYNX, s. r. o.

Kúpna zmluva

1161

09.04.2010

http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=102740