Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. december 2018, Pondelok
 

Zozam zámerov NP OP EVS

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa v súlade s platným Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 zverejňuje aktualizovaný zoznam schválených, vrátených a zamietnutých zámerov národných projektov.

Zoznam schválených zámerov NP k 28.6.2018 (PDF, 295 kB)