Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Zoznam podporených a nepodporených projektov 2019

Aktuálne

Rozhodnutie ministerky vnútra SR č. USVRK-KUS-2019/001335-014 o poskytnutí dotácie podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) zo dňa 21.5. 2019  nájdete v dokumentoch nižšie.