Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zoznam pracovníkov

Zoznam pracovníkov

Prednosta

JUDr. Viera Kučerová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5800

 

Organizačný odbor

Vedúca odboru

Ing. Renáta Kováčová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5801

Barbora Drinková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón  0961 15 5850

Pracovníci

 

Odbor krízového riadenia

Vedúci odboru

Pracovníci

Ing. Anna Juríková

Námestie slobody 15 909 01 Skalica
Telefón 034 628 5275

 

Odbor katastra

Vedúci odboru

Ing. Vladimír Kovalčík

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5830

Vedúci oddelenia oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Peter Ružička

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5833

Pracovníci

Adriana Mikušová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5836

Martina Havlová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5837

Bc. Adriana Hanzalíková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5835

Marcela Plešová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5838

Ing. Monika Špettová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5831

Ing. Martina Masaryková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalia
Telefón 0961 15 5832

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Mišová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Fax 0961 15 5834

Pracovníci

Ľubica Bellayová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5839

Dana Butašová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859

Darina Malíková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840

Lenka Lukáčová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859

Ing. Marek Úlehla

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúca odboru

RNDr. Jarmila Tyrschelová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5810

Pracovníci

Ing. Viera Mikušová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5811 KAMO 0961 15 5854

Ing. Renáta Kočáriková

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5814 KAMO 0961 15 5854

Ing. Markéta Černinová

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5813 KAMO 0961 15 5854

Ing. Petra Brezovská

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5812 KAMO 0961 15 5854