Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2018, Nedeľa
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Výzva zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. septembra 2018


Výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 46 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 42 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 60 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 2. júla 2018


Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. marca 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 19 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 16 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 194 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 14. augusta 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 53 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 42 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 4. júna 2018


Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 10. marca 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 193 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. septembra 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 16 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 5. marca 2018 (PDF, 213 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 21. mája 2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 24. augusta 2018 (PDF, 213 kB)


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. septembra 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 12 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 24. februára 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 17 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 12 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 248 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 40 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 40 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 2. júla 2018