Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. marec 2018, Sobota
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. marca 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 19 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 16 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 194 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 14. augusta 2017

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov


Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 10. marca 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 193 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. septembra 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 16 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 5. marca 2018

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. septembra 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 12 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 24. februára 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 17 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 12 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 248 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov


Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 78 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 44 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukcu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 16 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 18 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 56 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 9. septembra 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 11 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 2. decembra 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 14. júla 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 38 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 12 kB)


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1a

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 16 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 18 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 9. septembra 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 15 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 11 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 2. decembra 2016

Zoznam schválených ŽoNFP (XLSX, 14 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLSX, 11 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 14. júla 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 39 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 36 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 12 kB)