Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1


Výzva zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - OPLZ-PO5-2017-2


Výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018


Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. marca 2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 14. augusta 2017


Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 10. marca 2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. septembra 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 5. marca 2018

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 21. mája 2018


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. septembra 2016

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 24. februára 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018