Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2019, Nedeľa
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 2. júla 2018

Uzavretie 3 hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. septembra 2016

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 24. februára 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 2. júla 2018

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018


 Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 6.novembra 2018