Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Výzvy č. I ÚSVRK 2013

Na základe rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na základe výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity bolo schválených 68 žiadostí o dotácie.

 
 
Dokumenty na stiahnutie