Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 
Okresné úrady / BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ / Banská Bystrica / Úradná tabuľa / Odbor starostlivosti o životné prostr. / Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná – rekonštrukcia

Zverejnenie informácií podľa ustanovenia § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v súčinnosti s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. vo vzťahu ku konaniu vo veci vydania povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná – rekonštrukcia“