Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Zverejňovanie zmlúv

Na základe metodického usmernenia Ministerstva vnútra SR zo 4. augusta 2011 Obvodný úrad  Nové Zámky

zverejňuje na svojej webovej stránke všetky zmluvy podpísané štatutárom organizácie.

 

Zmluvy zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli

zverejňované do 31. 7. 2011,  nájdete v Centrálnom  registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/

Rok 2011

Rok 2012