Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

 

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

V súvislosti s Nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z. zo 14. decembra 2011 sa od 1.1.2012 zverejňujú zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
 
ARCHÍV zmlúv bývalého Obvodného úradu Bánovce n.B. na CRZ
- (pre zobrazenie treba dať vyhľadať na stránke: Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou)

Zmluvy ObÚ Bánovce nad Bebravou od 1.8.2011 do 31.12.2011:

Číslo zmluvy            

Dátum zverejnenia

TypPredmet                 Partner

OBU-BN_ZM_18-2011 (PDF, 66 kB)

23.9.2011

Zmluva o dielo

Odborné prehliadky, skúšky a opravy hydraulického výťahu.

Jozef Bezák - výťahy

OBU-BN_ZM_22-2011 (PDF, 250 kB)

23.9.2011

Zmluva o dielo

Realizácia prehliadok a skúšok plynových zariadení.

Ing. Ivan Sečanský

 
Zverejnené zmluvy bývalého ObÚ Bánovce nad Bebravou od 1.1.2011 do 30.7.2011 na CRZ     

 

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

FAKTÚRY bývalého Obvodného úradu od 1.3.2012 zverejňované na www stránke Ministerstva vnútra SR    - pre zobrazenie treba dať vyhľadať na stránke podľa „Čísla faktúry“ alebo „Dodávateľa“ 
 

Faktúry rok 2012:
prehľad faktúr 10/2012 (PDF, 26 kB)
prehľad faktúr 09/2012 (PDF, 26 kB)
prehľad faktúr 08/2012 (PDF, 24 kB)
prehľad faktúr 07/2012 (PDF, 25 kB)
prehľad faktúr 06/2012 (PDF, 27 kB)
 
 

OBJEDNÁVKY
Objednávky bývalého ObÚ Bánovce nad Bebravou od 1.3.2012 zverejnené na www stránke Ministerstva vnútra SR