Dodatočne zomrelí od 7 dní do 30 dní na následky dopravných nehôd, ktoré sa stali v období od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Podľa pôvodného následku
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
spolu512020000
bez zranenia110000000
jednorazové ošetrenie000000000
ľahká ujma na zdraví101000000
ublíženie na zdraví000000000
ťažká ujma na zdraví301020000
usmrtenie000000000
nezadané000000000
Prvá pomoc
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- posk. odborníkom402020000
- posk. laikom000000000
- posk. osádkou000000000
- neposkytnutá110000000
Zavinené (ŠEDN)
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- mot. vozidla412010000
- cyklistom000000000
- chodcom000000000
- ostatnými100010000
Zrážka s
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- idúcim vozidlom110000000
- odstaveným vozidlom000000000
- s pevnou prekážkou000000000
- chodcom301020000
- havária101000000
- ostatné000000000
NEZADANÉ000000000
Vek zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nezadané000000000
- do 15 rokov000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59311010000
- 60-64000000000
- 65-69101000000
- 70 a viac100010000
Kategória zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- vodič mal. moto. s prilbou000000000
- vodič mal. moto. bez prilby000000000
- vodič motocykla s prilbou000000000
- vodič motocykla bez prilby000000000
- vodič OA prip. bezp. pásmi000000000
- vodič OA nepr. bezp. pásmi000000000
- vodiči ostatných vozidiel110000000
- cyklista000000000
- spolujazdec, moto. s prilbou000000000
- spolujazdec, moto. bez pril.000000000
- spolujazdec, OA, prip. BP000000000
- spolujazdec, OA, nepr. BP000000000
- spolujazdec, OA, vzadu000000000
- spolujazdec - HD, MHD000000000
- spolujazdec - ostat. prostr.000000000
- chodec402020000
Pohlavie zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- muž411020000
- žena101000000
- nezistené000000000
Nehoda pod vplyvom alkoholu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Nehoda pod vplyvom alkoholu000000000

Dodatočne zomrelí od 24 hod do 7 dní na následky dopravných nehôd, ktoré sa stali v období od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Podľa pôvodného následku
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
spolu401100101
bez zranenia000000000
jednorazové ošetrenie000000000
ľahká ujma na zdraví100000100
ublíženie na zdraví000000000
ťažká ujma na zdraví301100001
usmrtenie000000000
nezadané000000000
Prvá pomoc
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- posk. odborníkom401100101
- posk. laikom000000000
- posk. osádkou000000000
- neposkytnutá000000000
Zavinené (ŠEDN)
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- mot. vozidla301100100
- cyklistom000000000
- chodcom100000001
- ostatnými000000000
Zrážka s
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- idúcim vozidlom100000100
- odstaveným vozidlom000000000
- s pevnou prekážkou101000000
- chodcom200100001
- havária000000000
- ostatné000000000
NEZADANÉ000000000
Vek zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nezadané000000000
- do 15 rokov000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59200100001
- 60-64201000100
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Kategória zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- vodič mal. moto. s prilbou000000000
- vodič mal. moto. bez prilby000000000
- vodič motocykla s prilbou000000000
- vodič motocykla bez prilby000000000
- vodič OA prip. bezp. pásmi101000000
- vodič OA nepr. bezp. pásmi000000000
- vodiči ostatných vozidiel000000000
- cyklista000000000
- spolujazdec, moto. s prilbou000000000
- spolujazdec, moto. bez pril.000000000
- spolujazdec, OA, prip. BP000000000
- spolujazdec, OA, nepr. BP100000100
- spolujazdec, OA, vzadu100000100
- spolujazdec - HD, MHD000000000
- spolujazdec - ostat. prostr.000000000
- chodec200100001
Pohlavie zomrelého
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
- muž201100000
- žena200000101
- nezistené000000000
Nehoda pod vplyvom alkoholu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Nehoda pod vplyvom alkoholu000000000