Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom nehôd574701097663120434548
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2092619252971141411
Tj %36,437,117,432,94659,232,631,122,9
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody149231521174312117
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti624441328234
porušenie povinnosti vodiča1791850221631122010
Tj %31,225,745,928,925,425,827,944,420,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke501102010
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke13311391912226168
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám101000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla101000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2552245322
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča100010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou701020301
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky210000010
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov2429217120
nedovolená rýchlosť jazdy75489516101013
Tj %13,15,77,311,87,913,323,322,227,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam54458399412
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu100001000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam701005100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1302121061
nesprávna jazda cez križovatku45510248646
Tj %7,87,19,22,66,36,7148,912,5
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3047224335
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1213022211
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava300002100
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde100000100
nesprávne otáčanie a cúvanie3455537423
Tj %5,97,14,66,64,85,89,34,46,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní803101102
- nebezpečné cúvanie2142333321
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200002000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby210001000
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2872316054
Tj %4,9101,83,91,65011,18,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2872316054
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2539533101
Tj %4,44,38,36,64,82,52,302,1
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky100000100
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke100100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo110000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)412100000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva924111000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti510210001
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo703112000
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom101000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2254064300
Tj %3,87,13,709,53,3700
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa810032200
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke210010000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia933021000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke301001100
závada v zjazdnosti komunikácie2093512000
Tj %3,512,92,86,61,61,7000
- nesplnenie úlohy správcu cesty pri údržbe komunikácie2093512000
nesprávne odbočovanie1922123234
Tj %3,32,91,81,33,22,54,76,78,3
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy200001010
- neopatrné odbočovanie300110001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1321012223
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo101000000