Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom nehôd354169303744192431
porušenie povinnosti vodiča1598212171213914
Tj %44,948,54045,927,368,437,545,2
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke31001010
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke13075614710711
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla30003000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča287562422
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov20010001
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní22000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov94210002
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti774311710024
Tj %21,825,43,345,922,708,312,9
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody69431118024
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti80062000
nedovolená rýchlosť jazdy7329412115111
Tj %20,617,213,332,42526,34,235,5
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam51192109218
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu21000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam52120000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky125002203
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad32100000
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg11000000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci11000000
nesprávny spôsob jazdy4476195061
Tj %12,44,12051,411,40253,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky3675134061
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania80161000
nesprávna jazda cez križovatku238621231
Tj %6,54,7205,42,310,512,53,2
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste166221221
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste42100010
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30300000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky176315101
Tj %4,83,6102,711,45,303,2
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa51003001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke30200100
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam20002000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia65100000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke10010000
nesprávne otáčanie a cúvanie1610113100
Tj %4,55,93,32,76,85,300
- nebezpečné cúvanie51112000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby11000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby108001100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1210001100
Tj %3,45,9002,35,300
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1210001100
nesprávne odbočovanie103123100
Tj %2,81,83,35,46,85,300
- neopatrné odbočovanie31011000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo72112100
pôsobenie zvierať85001002
Tj %2,33002,3006,5
- vbehnutie (vlietnutie) zveri na vozovku85001002