Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom nehôd4071191475212838492026710
porušenie povinnosti vodiča148427219914238933
Tj %36,435,3502842,932,136,846,94034,642,930
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1140300400000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke11833715788208633
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám200010010000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla100010000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1951302230201
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou110000000000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní210000000100
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov830100020200
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky143481327725173210
Tj %35,140,37,142,733,32565,834,7157,714,30
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa78351141115101000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty2020830231010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke2020613421100
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke710210300000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1030101310100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1260112020000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke320000100000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti9859181411111200
Tj %24,149,67,110,74,814,328,922,457,700
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody805314021080200
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti1970412131000
nedovolená rýchlosť jazdy63213842263824
Tj %15,517,621,410,7197,15,312,21530,828,640
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam38153320260322
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu210000100000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam1430311111300
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1320211102202
nesprávny spôsob jazdy2671512251020
Tj %6,45,97,16,74,87,15,310,25028,60
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2471412151020
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania200100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2481404040210
Tj %5,96,77,15,3014,308,207,714,30
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2481404040210
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2333411135101
Tj %5,72,521,45,34,83,62,66,1253,8010
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky301000010100
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke201000010000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy110000000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)310000101000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva520000111000
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100010000000
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti101000000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti510100120000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy110000000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1101301005001
nesprávna jazda cez križovatku1992101220101
Tj %4,77,614,31,303,65,34,103,8010
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1591001110101
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste301100010000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava100000100000
nesprávne otáčanie a cúvanie1801512340200
Tj %4,407,16,74,87,17,98,207,700
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní300100010100
- nebezpečné cúvanie1001301220100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400001210000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200110000000
technická porucha820201000210
Tj %21,702,703,60007,714,30
- porucha riadenia200000000110
- poškodenie predného skla210001000000
- porucha pripojenia prívesu, návesu100000000100
- náhla porucha komunikácie (prepadnutie mosta, kanalizácie, roztopenie povrchu...)310200000000