Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom nehôd49756896255109403947
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2072619252969141411
Tj %41,646,421,340,352,763,33535,923,4
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody148231521174212117
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti614441327234
porušenie povinnosti vodiča1621842201528111810
Tj %32,632,147,232,327,325,727,546,221,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke501102010
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke13311391912226168
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám101000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla101000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2452245222
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča100010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou701020301
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky210000010
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov821004100
nedovolená rýchlosť jazdy74489515101013
Tj %14,97,1914,59,113,82525,627,7
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam53458389412
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu100001000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam701005100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1302121061
nesprávna jazda cez križovatku45510248646
Tj %9,18,911,23,27,37,31510,312,8
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3047224335
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1213022211
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava300002100
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde100000100
nesprávne otáčanie a cúvanie3455537423
Tj %6,88,95,68,15,56,4105,16,4
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní803101102
- nebezpečné cúvanie2142333321
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200002000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby210001000
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2872316054
Tj %5,612,52,24,81,85,5012,88,5
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2872316054
nesprávne odbočovanie1822123224
Tj %3,63,62,21,63,62,855,18,5
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy100001000
- neopatrné odbočovanie300110001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1321012223
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo101000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1423043200
Tj %2,83,63,407,32,8500
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa500031100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia622011000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke301001100
nesprávna jazda v jazdných pruhoch1243113000
Tj %2,47,13,41,61,82,8000
- nesprávne prechádzanie medzi pruhmi840103000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu403010000
nesprávny spôsob jazdy910410300
Tj %1,81,806,51,807,500
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky910410300