Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Trnavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trnavský krajTrn01020304050607
Celkom nehôd26476454729223213
porušenie povinnosti vodiča11732183911872
Tj %44,342,1408337,936,421,915,4
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke21010000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke983014366642
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10001000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov10001000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10010000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča160424240
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou42100010
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní11000000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky10100000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov41011100
nedovolená rýchlosť jazdy621912810562
Tj %23,52526,71734,522,718,815,4
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4015637342
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam101401220
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky103241000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať10001000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad10010000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti43110109715
Tj %16,314,5021,33131,83,138,5
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody3480107414
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti93002301
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky30110400114
Tj %11,414,508,50034,430,8
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1611020012
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke70010042
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10010000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam40000040
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia20000020
nesprávna jazda cez križovatku267572230
Tj %9,89,211,114,96,99,19,40
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste195442220
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste51030010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad31110000
nesprávny spôsob jazdy238363120
Tj %8,710,56,712,810,34,56,30
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky238363120
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami173320432
Tj %6,43,96,74,3018,29,415,4
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu163320422
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá10000010
nesprávne otáčanie a cúvanie174213511
Tj %6,45,34,42,110,322,73,17,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní40101110
- nebezpečné cúvanie103112201
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby31000200
nesprávne odbočovanie133331030
Tj %4,93,96,76,43,409,40
- neopatrné odbočovanie21000010
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo10100000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo102231020
nesprávne predchádzanie94121010
Tj %3,45,32,24,33,403,10
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10100000
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní11000000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo10010000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní11000000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe11000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky21010000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo10001000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky20001010