Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Trenčianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trenčianský krajTre010203040506070809
Celkom nehôd2415393153114313631
porušenie povinnosti vodiča103225181118131312
Tj %42,741,555,658,12035,557,141,936,138,7
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke8515517178111110
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám1000010000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča24803040243
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou4000020011
nedovolená rýchlosť jazdy802319512310314
Tj %33,243,411,12910038,721,432,38,345,2
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam431516233715
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu3100000002
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam14402010106
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky22301370323
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať1000010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti7516310283111210
Tj %31,130,233,332,34025,821,435,533,332,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody5171614310910
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti25925140130
nesprávne otáčanie a cúvanie20702031241
Tj %8,313,206,509,77,16,511,13,2
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1000000100
- nebezpečné cúvanie9302011110
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby4100020010
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby6300000021
nesprávna jazda cez križovatku14223022201
Tj %5,83,822,29,706,514,36,503,2
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste11221022200
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2002000000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1000000001
nesprávny spôsob jazdy13312030031
Tj %5,45,711,16,509,7008,33,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky13312030031
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10504000001
Tj %4,19,4012,9000003,2
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa4301000000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1100000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke2101000000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1001000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia3002000001
nesprávne predchádzanie8011010131
Tj %3,3011,13,203,203,28,33,2
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo1000000001
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo1000000100
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní1000010000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe1000000010
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo1000000010
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky2011000000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo1000000010
vplyv prevádzky7302020000
Tj %2,95,706,506,50000
- rozbitie skla odrazeným kameňom7302020000
nesprávne odbočovanie6200010201
Tj %2,53,80003,206,503,2
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo6200010201