Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Nitrianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom nehôd322153293637182227
porušenie povinnosti vodiča1487611171212812
Tj %4649,737,947,232,466,736,444,4
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke31001010
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1267361479611
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla30003000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča276562422
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov20010001
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní22000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov20110000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti764211710024
Tj %23,627,53,447,22709,114,8
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody68421118024
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti80062000
nedovolená rýchlosť jazdy7329412115111
Tj %22,71913,833,329,727,84,540,7
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam51192109218
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu21000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam52120000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky125002203
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad32100000
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg11000000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci11000000
nesprávny spôsob jazdy4476195061
Tj %13,74,620,752,813,5027,33,7
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky3675134061
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania80161000
nesprávna jazda cez križovatku238621231
Tj %7,15,220,75,62,711,113,63,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste166221221
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste42100010
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30300000
nesprávne otáčanie a cúvanie1610113100
Tj %56,53,42,88,15,600
- nebezpečné cúvanie51112000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby11000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby108001100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky146312101
Tj %4,33,910,32,85,45,603,7
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa21000001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke30200100
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam20002000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia65100000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke10010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1210001100
Tj %3,76,5002,75,600
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1210001100
nesprávne odbočovanie93122100
Tj %2,823,45,65,45,600
- neopatrné odbočovanie21010000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo72112100
nesprávne predchádzanie72011210
Tj %2,21,302,82,711,14,50
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10000010
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní31010100
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10000100
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky21001000